[ ขอความชัดเจนแทนพี่น้องชาวนา ทวงถามไปยังรัฐบาลถึงมาตรการดูแลราคาข้าว 4 โครงการที่ตอนนี้เงียบสนิท! หากรัฐยังนิ่ง อาจได้เห็นภาวะล้นตลาดข้าวหอมแน่นอน ]

ข่าวสาร

ในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าข้าวจะออกเต็มพื้นที่ หากรัฐไม่มีมาตรการและนโยบายที่ชัดเจน ก็จะทำให้เกิดภาวะข้าวล้นตลาด และในท้ายที่สุดอาจได้เห็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศขายได้เพียงกิโลกรัมละ 8 บาท จากราคาข้าวที่ควรขายได้กิโลกรัมละ 15 บาท หรือตันละ 15,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่พี่น้องหักต้นทุนแล้วอยู่ได้

ดังนั้นในระยะเร่งด่วนที่ข้าวกำลังออกผลผลิตนั้น รัฐบาลจะต้องมีโครงการที่จูงใจให้ชะลอข้าวออกสู่ตลาด และช่วยเหลือเกษตรกร เช่น สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี1,500 บาทต่อตัน, โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก,โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตร, เงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ทั้งหมดนี้รัฐยังไม่มีมติใดๆ จึงขอส่งเสียงแทนพี่น้องชาวนาว่าภายในสัปห์ดาหน้าขอให้รัฐบาลมีความชัดเจน ว่าจะมีมติใช้มาตรการเหล่านี้หรือไม่? ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวนาต้องเร่งถามว่า #จะได้เงินกี่โมง และมาตราการระยะยาวรัฐบาลจะใช้รูปแบบใดประกันราคาข้าว หรือจำนำข้าว ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า การดูแลพี่น้องชาวนาอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาระบบชลประทานระยะยาว รวมถึงการกำหนดมาตรการลดต้นทุนการทำนา ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญในกระบวนการผลิตข้าว

นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย ในฐานะกรรมาธิการการเกษตรสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. ซึ่งที่ประชุมยังไม่มีมติใน 4 มาตรการในการบริหารจัดการข้าวเปลือกปีการผลิต 2566/2567 ตามที่ได้เคยเสนอ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย