“ขอเสียง 250 ส.ว. เลือกนายกของประชาชน” #VoteForUs.

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน

ร่วมกัน ถ่ายรูป ถือป้ายข้อความสนับสนุนให้ สว.โหวตนายก เชิญชวนให้ ส.ว.พลังเงียบ ร่วมโหวตนายกด้วยความกล้าหาญ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลประชาชนให้สำเร็จ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย