[ความภูมิใจของคนทำงานพรรคไทยสร้างไทย] การเลือกตั้งในครั้งนี้เราได้ผลักดันให้ #ผู้หญิง เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น

ข่าวสาร

การเลือกตั้งในครั้งนี้เราได้ผลักดันให้ #ผู้หญิง เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น ผ่านแคมเปญ More Women in Politics (More – WIP) สถาบันผู้หญิงกับการเมืองซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในการเมือง ของพรรคไทยสร้างไทย

ไทยสร้างไทย มีเป้าหมายที่จะ “เพิ่มจำนวนผู้หญิงในทุกตำแหน่งทางการเมือง” ทั้งคนทำงานการเมืองและนักการเมืองหญิง

[ “ดึงศักยภาพผู้หญิงสู่บทบาททางการเมือง”]

คุณหญิงสุดารัตน์ ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและผู้ที่อยู่เบื้องหลังMore-WIP ได้เล่าให้พวกเรา #คนทำงานการเมืองฟังว่า

“เมื่อครั้งลงเลือกตั้งครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2535 มีผู้หญิงคว้าชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตกรุงเทพมหานคร เพียง 3 คน จาก 35 ที่นั่ง ใน 12 เขตเลือกตั้ง คิดเป็นอัตราส่วน 8.5% เท่านั้น “

[ความภูมิใจของไทยสร้างไทย ผลักดันผู้หญิงเข้าสภา]

การเลือกตั้ง 2566 ที่ผ่านมา สัดส่วนของ ส.ส.หญิงที่เข้าสภา จำนวน 95 คน คิดเป็น 19%

ส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยจำนวน 6 คน เป็นผู้หญิง 3 คน และมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิง ถือเป็นความภาคภูมิใจของพรรคที่ได้ผลักดันผู้หญิงให้เข้าสู่สภา ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎร ได้เข้าไปทำงานการเมือง พรรคไทยสร้างไทย มี ส.ส.หญิง 3 ท่านจากจำนวน ส.ส.ทั้ง 6 ท่าน จึงถือเป็นพรรคที่มีสัดส่วนส.ส.หญิง 50% ซึ่งมากที่สุดในครั้งนี้

ไทยสร้างไทย ขอส่งกำลังใจให้ “ผู้หญิงทุกท่าน” ที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เราเชื่อมั่นว่า พลังของผู้หญิง จะเป็นพลังสำคัญในการผนึกกำลังกับฝ่ายประชาธิปไตยสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานได้สำเร็จ

#ไทยสร้างไทย

#สู้เพื่อคนตัวเล็ก💜

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย