“คอรัปชั่น” คือมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศชาติ ต้องปฏิวัติคอร์รัปชัน สร้างไทยที่โปร่งใส ด้วย “สุดารัตน์โมเดล ” 8 ยุทธศาสตร์

ข่าวสาร
บทความ

[“คอรัปชั่น” คือมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศชาติ ต้องปฏิวัติคอร์รัปชัน สร้างไทยที่โปร่งใส ด้วย “สุดารัตน์โมเดล ” 8 ยุทธศาสตร์]

สถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยตกตำ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ ได้เพียง 35 คะแนน และได้ลำดับที่ 110 จาก 180 ประเทศ จากดัชนีภาพลักษณ์ความโป่รงใส หรือ CPI

หลังการรัฐประหาร ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ้างเหตุเรื่องการคอรัปชั่นในการรัฐประหาร การคอรัปชั่นกลับยิ่งเลวร้ายมากขึ้น

พรรคไทยสร้างไทย มีเป้าหมายในการกำจัดคอร์รัปชัน โดยขอประกาศ “ปฏิวัติการคอร์รัปชัน” ให้”เป็นวาระแห่งชาติ” ตั้งเป้าที่จะทำให้คะแนนดัชนีภาพลักษณ์ความโปร่งใส ของไทยขึ้นมาอยู่ที่ 50 คะแนนให้ได้

ไทยสร้างไทยจะทำให้คนโกงไม่มีที่ยืนในประเทศนี้”ด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้านประกอบไปด้วย

  1. ผู้นำต้องตั้งใจจริง

ผู้นำต้องเอาจริง มีเจตจำนงทางการเมือง

(Political Will) เป็นต้นแบบ ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อแสดงความจริงใจ ความโปร่งใสและสร้างบรรทัดฐานให้กับผู้อื่นต่อไป และต้องตั้งใจแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ไม่ใช้เป็นข้ออ้างก่อการรัฐประหารยึดอำนาจประชาชน แต่การทุจริตกลับเพิ่มขึ้น

  1. ทุกคนต้องถูกตรวจสอบหมด

การปราบคอรัปชัน ต้องจริงจังในทุกภาคส่วน ทุกคนต้องถูกตรวจสอบหมด และต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรม ศาล องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ โดยไม่มีข้อยกเว้น เปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปี รวมไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย เพื่อความโปร่งใสและลดโอกาสในการกระทำการทุจริต

  1. ขีดเส้นตายการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาคดี

เพื่อไม่ให้การดำเนินคดีล่าช้า การสืบสวนสอบสวนการทุจริต ต้องมีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน เมื่อถึงกำหนดเวลาหากการสืบสวนสอบสวนไม่แล้วเสร็จ จะต้องมีการทำรายงานชี้แจงต่อหน่วยงานตรวจสอบถึงเหตุผลของการล่าช้า

  1. ลงโทษคนทุจริตให้หนัก

โดยสร้างวัฒนธรรมใหม่ ต้องให้ “คนโกงไม่มีที่ยืนในสังคม” ลงโทษคนทุจริตให้หนัก ทั้งผู้ให้ผู้รับคนธรรมดา นิติบุคคล ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

  1. ให้อำนาจประชาชนแจ้งเบาะแสและฟ้องรัองได้โดยตรง

โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานตัวกลาง ต้องมีความสะดวก และเป็นความลับ มีระบบคุ้มครองผู้แจ้งพยานเบาะแส และสามารถร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้

  1. สื่อมวลชนมีเสรีภาพ

สื่อมวลชน ต้องได้รับความคุ้มครอง และต้องมีเสรีภาพในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ รวมถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เพราะเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ข้าราชการ และหน่วยงานปราบคอรัปชันเอง

  1. นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย

นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

ป้องกันการคอร์รัปชัน ป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ และลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดำเนินการ

นโยบายต่างๆของรัฐ ซึ่งเป็นการลดต้นทุน ลดงบประมาณและป้องกันการทุจริตได้

  1. ให้อำนาจประชาชนผ่าน

“สภาชุมชน” กำหนดการใช้งบประมาณและตรวจสอบการใช้งบประมาณ

ตั้งสภาชุมชนคืนอำนาจให้ประชาชน ยกระดับกรรมการหมู่บ้านเป็นสภาชุมชน มีกฎหมายรองรับ เพื่อให้มีอำนาจกำหนดการใช้งบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตรงจุด เป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชน จัดงบประมาณจากความต้องการของประชาชนเอง

และให้มีอำนาจตรวจสอบการใช้งบประมาณ โดยผ่านกลไกสภาชุมชนมาร่วมตรวจรับงาน มีสิทธิในการคัดค้าน

ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของพรรคไทยสร้างไทยที่จะขจัดการคอรัปชั่น ที่เป็นมะเร็งร้ายกัดกินประเทศ ทำให้คนไทยยากจนอยู่ทุกวันนี้ให้สำเร็จ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย


ผลิตโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ที่อยู่ผู้ผลิต 54/1 ซอยลาดปลาเค้า 60 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 จำนวนที่ผลิต 1 ชิ้น วันที่ผลิต ตามวันและเวลาที่ปรากฏ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร้างไทย ลุยเล่นน้ำสงกราน...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย์ มีความสุขกับเทศกาลสงก...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดคุยผู้ค้าเรื่องเงินหมื่น...
ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดค...
ข่าวสาร
"วรวุฒิ ไทยสร้างไทย"ชี้ ขยายเวลาปิดสถานบัน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย