จะแก้ปัญหาเรื่อรังภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ได้ ต้องมุ่งสร้างวินัยสุขภาพ ลดปริมาณผู้ป่วย

ข่าวสาร

ดร.สุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึง กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงเรื่อง การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ว่า “พรรคไทยสร้างไทยเข้าใจปัญหา และได้สื่อสารนโยบายมาตลอดว่า การสร้างสังคมอุดมสุขภาพ จะช่วยให้ระบบสาธารณสุขยั่งยืนทุกมิติ โดยเฉพาะภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ ”

“ปัญหาแพทย์ พยาบาลลาออกจากโรงพยาบาลรัฐ สาเหตุหลักมาจากภาระงานที่หนักจากการดูแลผู้ป่วย การบรรจุข้าราชการแพทย์-พยาบาล และเพิ่มค่าตอบแทนจะเป็นการชะลอการลาออก แต่ปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกปีเป็นปัญหาเรื่อรังที่ทำให้ปริมาณบุคลากรทางการแพทย์เท่าไหร่ก็ไม่พอ ทำให้ส่วนหนึ่งตัดสินใจลาออกไปอยู่โรงพยาบาล/คลินิกเอกชน หรือประกอบธุรกิจอื่น”

“รัฐบาลต้องมุ่งสร้างวินัยประชาชนในการดูแลสุขภาพ จากการมีส่วนร่วมของทุกส่วนของสังคม และผลักดันให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ลดไขมัน ความดัน น้ำตาล น้ำหวาน ปิ้ง-ย่าง ยาเสพติด เหล้า-บุหรี่ อาหารปลอดภัย ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อลดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม สมัยคุณหญิงสุดารัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้จูงใจคนออกกำลังกายเต้นแอโรบิคจนไวรัลไปทั่วประเทศ รวมถึงการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากวินัยการขับขี่ และการดื่มสุรา ซึ่งเป็นความบกพร่องของบุคคลที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องแบกภาระรักษาโดยปฏิเสธไม่ได้”

“ไทยสร้างไทยสนับสนุนการสร้างความเข้าใจในการดูแลตนเอง บรรเทารักษาโรคเบื้องต้น จากหมอมือถือ – mobile doctor โดยการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องจาก AI รวมถึงการมีวินัยในการรับการรักษา เช่นการทานยาตรงเวลา การกายภาพ และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นโรคเพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพ”

“การตั้งเป้าหมายสังคมอุดมสุขภาพของไทยสร้างไทยจะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างยั่งยืน”

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย