[“ชวลิต ชี้ช่องรัฐบาลนำรายงาน กมธ.กฎหมาย ฯ ชุดที่แล้ว เป็นสารตั้งต้นจัดทำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ข่าวสาร

“ถึงเวลาแล้ว”นำร่างรัฐบาลประกบร่าง พรรคการเมือง เดินหน้าสร้างความปรองดอง]

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย และอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะกรรมการพิจารณาการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้ให้ความเห็นกรณีเริ่มมี ส.ว.ให้สัมภาษณ์แนะนำรัฐบาลว่า “ถึงเวลา” ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง

โดยนำร่าง พ.ร.บ.ของรัฐบาลไปประกบกับร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อนำมารวมการพิจารณาในสมัยประชุมที่จะถึง จึงขอชื่นชมความคิดสร้างสรรค์และมองการณ์ไกลที่ต้องการเห็นความปรองดอง สมานฉันท์เกิดขึ้นในบ้านเมือง

.

[แนะนำรัฐบาลให้นำรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษชน สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่แล้ว เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนในชาติ]

ซึ่งมีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองในขณะนั้นร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ ฯ และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านแม้แต่เสียงเดียว ควรนำมาเป็นสารตั้งต้นในการจัดทำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง

ในฐานะเป็นแกนกลางในการประสานงานการจัดทำรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ ดังกล่าว ขอเรียนว่า รัฐบาลไม่ต้องคิดเป็นประการอื่น ในการนำรายงานของสภา ฯ ชุดที่แล้วมาเป็นสารตั้งต้น เพราะไม่ใช่งานของใครโดยเฉพาะ

เป็นงานของส่วนรวมของทุกพรรคการเมืองที่จัดทำขึ้นเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

การนำรายงานดังกล่าวมาจัดทำเป็นสารตั้งต้นกลับเป็นผลดีทางการเมืองให้แก่รัฐบาลเพราะไม่ได้คิดเอง ทำเอง เพื่อตนเองและพวกพ้อง แต่สภา ฯ ชุดที่แล้วศึกษาไว้แล้ว และให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ตั้งแต่19 ส.ค.63

เสียดายงานที่กว่าจะผ่านสภา ฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย ถือว่า สำเร็จไประดับหนึ่ง แต่ยังไม่สุดที่สำคัญ เบื้องหลังของความสำเร็จดังกล่าว มีตัวแทนคู่ขัดแย้งทุกกลุ่ม ทุกสี ที่พบกันในคุก ต่างปรับทุกข์ ผูกมิตรกันว่าเราล้วนแต่หวังดีต่อบ้านเมือง คิดและเดินงานทางการเมืองตามอุดมการณ์ของแต่ละกลุ่ม แต่ละสี สุดท้ายก็มาเจอกันในคุกดังกล่าว

เมื่อออกจากคุก จึงมาปรึกษาตน ซึ่งอยู่คณะกรรมาธิการการกฎหมาย ฯให้ช่วยพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนในชาติ เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ตนมีเงื่อนไขในการจัดทำรายงานดังกล่าวว่า ต้องเชิญตัวแทนทุกกลุ่ม ทุกสี มาปรึกษาหารือนอกรอบให้เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งก็ได้มีการเชิญมาพบกันนอกรอบหลายครั้ง จนตนอัศจรรย์ใจว่า ทุกกลุ่ม ทุกสี คุยกันได้อย่างไร ถึงบางอ้อ เขาปรับทุกข์ ผูกมิตรกันในคุกนั่นเอง ที่สำคัญ ในการปรึกษาหารือนอกรอบ ยังมี ส.ว.ผู้ใหญ่หลายท่าน ซึ่งเป็นสายงานของรัฐบาลในขณะนั้นมาร่วมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง ทั้งนอกรอบ ในรอบ

นอกจากนั้น เพื่อความรอบคอบในการจัดทำรายงานการศึกษา ตนได้เชิญผู้แทนของสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนส่วนราชการทั้งทหาร ตำรวจ อัยการ กฤษฏีกา นักวิชาการมาให้ข้อมูลและให้ความเห็นเพื่อความสมบูรณ์ในการจัดทำรายงานการศึกษาดังกล่าว ดังนั้นคณะรัฐประหารเมื่อทำการสำเร็จ คณะรัฐประหารได้นิรโทษกรรมให้ตนเองและพวกพ้องทันที และแม้จะอยู่ในอำนาจและต่อท่ออำนาจ รวมเป็นเวลาถึง 8 ปี ก็ไม่ได้ดำเนินการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีความเห็นต่างทางการเมือง ขัดแย้งกันมาเกือบ 20 ปี บ้างติดคุก บ้างบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแต่อย่างใด แม้จะมีนโยบายกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ ก็ทำเฉพาะแต่ตนเองและพวกพ้องดังกล่าวข้างต้น

ด้งนั้น ท่านผู้เป็นผู้แทนประชาชนควรทำหน้าที่นี้แทนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสี และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของประชาชนในชาติให้เกิดขึ้นในยุคนี้ สมัยนี้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย