“ชวลิต ไทยสร้างไทย” ฝากรัฐบาลสานต่อผลงานชิ้นสำคัญของกมธ.กฎหมายฯชุดเก่า เรื่องข้อเสนอแนะดับไฟใต้ที่ไปไม่ถึงฝัน เพราะหมดสมัยประชุม พร้อมแนะทุกหน่วยงานหยิบมาใช้ได้ทันที

ข่าวสาร

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ในสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่แล้ว กมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้ทำการศึกษา เรื่องแนวทางสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการพัฒนา สร้างสันติสุขและประชาธิปไตยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมที่ 4.13 แต่การพิจารณาไปไม่ถึง หมดสมัยประชุมเสียก่อน

[ การเมืองนำการทหาร หัวใจของการแก้ปัญหา ]

หัวใจสำคัญของรายงานฉบับดังกล่าวมีหลักคิดสำคัญ 2 ประการ คือ

1. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวง ร.9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่พูดให้สวยหรู ดูดี แต่ทางปฏิบัติวางไว้บนหิ้งบูชาเท่านั้น

2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำนโยบาย “การเมืองนำการทหาร” ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งนโยบายการเมืองนำการทหารตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ในอดีตสามารถยุติความขัดแย้งในบ้านเมืองมาได้ ซึ่งความขัดแย้งนั้นใหญ่กว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเท่า ยังยุติลงได้ จึงสมควรนำมาประยุกต์ใช้เพื่อคลี่คลายสถานการณ์

[ บูรณาการด้านข้อมูลเพื่อให้การศึกษารอบด้าน ]

ในรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ ยังนำการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้ามาต่อยอดในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย ตนจึงขอเรียกร้องมายัง รัฐบาล กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. ศอบต. และทภ.4 ได้ขอรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ไปศึกษา แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

[ ฝาก กมธ.กฎหมายฯชุดใหม่ เสนอสภาฯเพื่อแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ได้ทันที ]

ขณะเดียวกัน ขอให้รัฐบาลและประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏร นำรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ชุดที่ผ่านมา เสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดปัจจุบัน เพื่อพิจารณา ก็จะเป็นประโยชน์ ทันต่อสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

[ ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเห็นบ้านของตนลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน ]

ตนมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่า “ทุกคนที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้ อยากเห็นบ้านที่ตนเกิดและอาศัย ร่มเย็น เป็นสุข ไม่มีใครอยากเห็นบ้านตนเองเดือดร้อน ลุกเป็นไฟ ทำมาหากินไม่ได้ ส่งผลให้อดอยาก ยากจน” เพียงแต่บ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม เคารพในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน สันติสุข และสันติภาพก็จะเกิดขึ้น

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย