“ชัชวาล” จี้ มหาดไทย เร่งแก้ปัญหา การหยุดจ่ายน้ำประปา หลังพี่น้องชาวร้อยเอ็ดโวย ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมานานกว่า 6 เดือน

ข่าวสาร

นายชัชวาล แพทยาไทย สส.จังหวัดร้อยเอ็ดพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยถึงปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านสีสุก ม.2 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด 116 หลังคาเรือน ประชากร 410 คน ว่าได้รับความเดือดร้อนน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหล มาเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน เนื่องจากหมู่บ้านสีสุกไม่มีระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านใช้เอง ต้องอาศัยใช้นำประปาจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาโดยตลอด

แต่ปีนี้หมู่บ้านใกล้เคียง ต้องหยุดจ่ายน้ำประปามายังบ้านสีสุก เพราะปริมาณน้ำที่ผลิตได้ ไม่เพียงพอ ทำให้บ้านสีสุกขาดแคลนน้ำอย่างหนัก หน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลกกกุง ต้องนำรถขนน้ำมาแจกจ่ายให้พี่น้อง วันล่ะ 1 เที่ยว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของพี่น้อง

ขณะเดียวกัน ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวคูเมือง หมู่ 1 หมู่ 3 และหมู่ 9 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ถึงปัญหา น้ำประปาขุ่นเหลืองและไม่พอใช้ เนื่องจากคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีคุณภาพต่ำ ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี สภาพชำรุดโทรม มีกำลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ที่มีครัวเรือนเกือบ 500 ครัวเรือน ประชากรราว 1700 คน

” น้ำที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใช้มีสีเหลืองขุ่น

ชาวบ้านบ้านคูเมือง ทั้ง 3 หมู่บ้าน ต้องใช้ล้างหน้า แปรงฟัน หุงข้าว เป็นผู้แทนเห็นภาพเหล่านี้แล้วหดหู่ครับ ซึ่งผมเป็นผู้แทนสมัยแรก ปัญหาในพื้นที่เยอะแยะ ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญ เหมิ๊ดคำสิเว้า! กับการแก้ปัญหาที่ผ่านมา” นายชัชวาล กล่าว

นายชัชวาล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 ปัญหาความเดือดร้อน อยู่ในความรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลกกกุงและเทศบาลคูเมือง ซึ่งตนได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำเค็มไม่สามารถเจาะน้ำบาดาลใต้ดินมาใช้ได้ ขณะเดียวกันงบประมาณของท้องถิ่นคงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ ตนขอเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย