‘ชัชวาล’ สับหน่วยงาน น้ำเยอะมาก แต่ไม่บูรณาการ แนะปรับสภาพเมืองให้เหมาะสมกับทางน้ำไหล

ข่าวสาร

นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายญัตติด่วนเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่า ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นปัญหาที่เคียงคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทยมาโดยตลอด จะผ่านไปกี่ปีก็มาถกแต่เรื่องน้ำท่วม ปีนี้ตัวเองเป็นผู้แทนสมัยแรก หากโชคดีได้เป็นผู้แทนอีกในสมัยหน้า หวังว่าจะไม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายปัญหาน้ำท่วมอีก

นายชัชวาล กล่าวว่า ที่ผ่านมาก็มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลายคณะ ตัวเองก็มีรายงานของคณะอนุกรรมาธิการแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม 400 กว่าหน้า แต่ปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำตามรายงานนี้ก็ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ดี หวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนได้สักทีในสภาชุดนี้

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สำคัญอันทำให้เกิดน้ำท่วม ผมจำแนกได้ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1. ด้านภูมิศาสตร์ การพัฒนาเมืองในหลายพื้นที่สร้างตึกรางบ้านช่อง ขวางทางไหลของน้ำ หรือการใช้ที่ดินในการทำการเกษตรที่ไปขวางทางไหลของน้ำ ทำให้แม้น้ำฝนจะมีปริมาณเท่าเดิม แต่ทางน้ำไหลกลับน้อยลงๆ สุดท้ายก็ไปท่วมบ้านเรือนหรือ พื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนแทน ทั้งที่พฤติกรรมฝนมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต คือ ทิ้งช่วงนาน พอจะตกก็ตกลงมาครั้งเดียว แม้มีการคำนวณในรายงานต่างๆ จนสามารถพยากรณ์พฤติกรรมฝน แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดออกมาตรการแก้ไขปัญหาสักที ชาวบ้านต้องเจอน้ำท่วมซ้ำซาก พอฝนผ่านไปน้ำก็แล้งเหมือนเดิม

นายชัชวาล กล่าวต่อไปว่า ปัญหาต่อมาคือ ด้านการบริหารจัดการ หากมองย้อนกลับไป ประเทศไทยมีหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำเยอะมาก เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน ฯลฯ แต่กลับไม่เคยประสบความสำเร็จสักที เพราะต่างคนต่างทำงาน ทำงานร่วมกันไม่ได้ ปัญหาน้ำท่วมจึงเป็นปัญหาคะราคะซังอยู่อย่างนี้

นายชัชวาล แนะนำว่า รัฐบางต้องแก้ไขสภาพเมืองให้เหมาะสมกับการไหลของน้ำ และสังคายนาโครงการและการบูรณาการทำงานให้สอดคล้องปัญหา ยกตัวอย่าง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร–จ.นครพนม และมีแนวทางแก้ปัญหาน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากหน่วยงานต่างๆ นำมาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย