“ฐากร-อนุดิษฐ์” นำทีม กมธ.อว. เยี่ยมชม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หนุนยกระดับงานวิจัย ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

ข่าวสาร

[ฐากร-อนุดิษฐ์ นำทีม กมธ.อว. เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ชื่นชม ขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงประเทศ]
.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชม ความก้าวหน้าการพัฒนาแซงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งได้มาตรฐานสากล ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่สร้างบุคลากรองค์ความรู้ต่างๆ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆ ไปสู่ประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสร้างความเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพของชีวิต ให้พี่น้องประชาชน
.
[เล็ง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการวิจัยและพัฒนา ตามแนวคิดสถาบันแสงซินโครตรอน]
.
น.อ.อนุดิษฐ์ เห็นว่า แสงซินโครตรอนยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณหรือชนิดของสารมลพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการและพรรคไทยสร้างไทย ต่างเห็นพ้อง เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาซึ่งจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามแนวคิดของสถาบันแสงซินโครตรอน ส่วนเรื่องความคุ้มค่า อาจจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ว่าในงานวิจัย หรือการปฏิบัติภารกิจต่างๆ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย