“ฐากร” อภิปรายสนับสนุนญัตติ เสนอให้ปรับเปลี่ยน ปีงบประมาณให้สอดคล้องกับปีปฏิทิน

ข่าวสาร

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายสนับสนุนญัตติของ สส.ในสภา ซึ่งเสนอให้ปรับเปลี่ยน ปีงบประมาณให้สอดคล้องกับปีปฏิทิน ซึ่งจะสอดรับกับการทำงบประมาณของภาคเอกชน ซึ่งตนเห็นว่าจะมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีต่างๆ
.
ดังนั้นจึงขอสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณให้สอดคล้องกับปีปฏิทิน ตามที่เพื่อน สส.ได้นำเสนอ และเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนให้ปีงบประมาณสอดคล้องกับปีปฏิทินอาจจะต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ในส่วนต่างๆหลายฉบับ ซึ่งสภาสามารถเป็นหลักในการแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ อันจะนำมาซึ่งการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ มีประสิทธิภาพ แม่นยำมากยิ่งขึ้น

24 มกราคม 2567

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย