“ฐากร” อภิปรายเสนอจัดทำงบประมาณ 2 ปี 1 ครั้ง เพื่อผลักดันแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม กำหนดกรอบนโยบายได้ชัดเจน

ข่าวสาร
ฐากร

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายเสนอให้การจัดทำงบประมาณ เปลี่ยนจากแบบ ปีต่อปี เป็น 2 ปี 1 ครั้ง เนื่องจากการจัดทำงบประมาณในแต่ละครั้งกินเวลาของสภาพผู้แทนราษฎรยาวนาน
.
ขณะเดียวกันเห็นว่าการจัดทำงบประมาณ 2 ปี 1 ครั้ง จะทำให้ สภาสามารถเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ และความจำเป็นของพี่น้องประชาชน มาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
เช่นตัวอย่างในหลายประเทศ มีการจัดทำงบประมาณแบบ 2 ปีครั้ง จะเห็นว่าการจัดทำงบเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถกำหนดกรอบนโยบายของประเทศได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้จะได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม


10 มกราคม 2567

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย