“ฐากร ไทยสร้างไทย” ประธาน กมธ.อว. นัดประชุมทุกฝ่าย หาข้อยุติกรณี #ดรเค็ง แม่ฟ้าหลวง

ข่าวสาร

[ฐากร ไทยสร้างไทย ประธาน กมธ.อว. นัดประชุมหาข้อยุติกรณี ดร.เค็ง ถูกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฟ้องเรียกค่าเสียหาย หลังป่วยจิตเวช ไม่สามารถทำงานชดใช้ทุนได้]

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อหาข้อยุติ กรณีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยื่นฟ้องคดีกับ ดร.เค็ง ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ทุน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษ แต่เกิดอาการป่วยจิตเวช ในขณะที่กำลังศึกษา และเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย ในระหว่างการสอนได้เกิดอาการป่วยกำเริบอีกครั้ง จึงได้ทำเรื่องการขอลาออกในลักษณะสอบถามจากมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ลาออก แต่กลับถูกฟ้องเรียกเงินชดเชยการขอทุนคืนภายหลัง

[เชิญทั้ง 2 ฝ่าย สภาทนายความ และทีมกฎหมายไทยสร้างไทย ชี้แจงข้อเท็จจริง หาทางออกร่วมกัน]

คณะกรรมาธิการ จึงเชิญ ดร.เค็ง / อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / สมาคมทนายความ และ ทีมกฎหมายของพรรคไทยสร้างไทย เข้าหารือ เพื่อร่วมกันหาทางออก โดยสาระสำคัญของการพิจารณา นายฐากร ได้สอบถามถึงประเด็นของหนังสือขอลาออกว่าเป็นหนังสือลาออกที่เป็นไปตามระเบียบของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.หรือไม่

[ม.แม่ฟ้าหลวง ยอมรับ ไม่ได้ทำหนังสือแจ้ง ดร.เค็ง อ้างไม่มีระเบียบ และไม่ได้สอบถามอาการเจ็บป่วย]

รวมถึงสอบถามด้วยว่า มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือ ในลักษณะของการแจ้งยอด ทุนการศึกษาที่ ดร.เค็งต้องใช้คืนตามระเบียบทางราชการหากลาออกหรือไม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยอมรับว่าไม่ได้ทำหนังสือดังกล่าวแจ้งไปที่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยอ้างว่ามหาวิทยาลัย ยังไม่มีระเบียบดังกล่าวในระหว่างที่เกิดคดี รวมถึงไม่มีการสอบถามอาการเจ็บป่วยของผู้ได้รับทุน ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการอนุมัติให้ลาออกด้วยหรือไม่

[ฐากร แนะ ม.แม่ฟ้าหลวงถอนฟ้อง ดร.เค็ง และ ดร.เค็ง ไม่ฟ้อง ม.แม่ฟ้าหลวง และพิจารณารับ ดร.เค็ง เข้าทำงานอีกครั้ง เพื่อให้เรื่องราวจบลงด้วยดี]

นายฐากร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ อยากเห็นคู่ความหาข้อยุติที่น่าพอใจร่วมกัน เพื่อให้คดีจบลงด้วยดี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะถอนฟ้องคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดได้หรือไม่ รวมถึง ดร.เค็ง ก็จะไม่ต้องใช้สิทธิ์ของตนเองฟ้องร้องมหาวิทยาลัยในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งทีมกฎหมายของพรรคไทยสร้างไทยเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของตนเอง จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของทางมหาวิทยาลัย

รวมถึงจะสามารถทำหนังสือถึง ก.พ.และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาอนุมัติรับ ดร.เค็ง กลับเข้าทำงานในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอีกครั้งได้หรือไม่ เพื่อให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ข้อยุติ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรับปาก ว่าจะพิจารณาทำหนังสือถึง สำนักงานก.พ. และเข้าไปพูดคุยกับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ประสานงานกับรัฐมนตรี อว.ไว้แล้ว

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย