“ฐากร ไทยสร้างไทย” อภิปราย หนุน กฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ย้ำสังคมไทยเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ถึงเวลาหยุดเลือกปฏิบัติทางเพศ

ข่าวสาร

[ไทยสร้างไทย ยินดีร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาแล้ว]
.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ที่ใช้บังคับอยู่ โดยยังรับรองการสมรสเฉพาะชาย-หญิง เท่านั้น เพื่อให้รับรองการสมรสสำหรับบุคคลสองคนไม่ว่าจะมีเพศตามทะเบียนราษฎรเป็นเพศใดก็ตาม ว่ายินดีร่างกฎหมายที่ประชาชนรอคอยได้เข้าสู่สภา โดยเฉพาะการรับรองสิทธิ์ของบุคคลไม่ว่าจะมีเพศสภาพ เพศวิถี เพศกำเนิด หรืออัตลักษณ์อย่างไรก็ตาม ซึ่งจะสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมาย
.
[เชื่อ ทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งมากขึ้น ให้ทุกคนได้รักกันและมีสิทธิอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย]
.
โดยเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น ยินดีที่จะได้เห็นลูกหลานได้รับโอกาสนี้ เป็นสิทธิในการสร้างครอบครัว ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ดังกล่าว จะทำให้คู่รัก ที่ถูกกีดกันออกจาก เจตนารมณ์และความมุ่งหมายตามกฎหมาย ได้กลับมามีโอกาสและสิทธิในการสร้างครอบครัวและการสมรสอย่างเท่าเทียม รวมถึงจะทำให้สิทธิต่างๆ เช่น การรับรองบุตร การจัดการทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ในการดำเนินคดีร่วมกันสิทธิ์ในการรับดูแลบุตรบุญธรรมร่วมกัน คืนกลับมาอีกครั้ง
.
[ย้ำ สังคมเห็นพ้องเอกฉันท์ วอนสภาทำตามฉันทามติประชาชน ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม]
.
นายฐากรระบุด้วยว่า กฎหมายฉบับนี้ ผู้มีความหลากหลายทางเพศรอคอยมาอย่างยาวนาน จึงขอชื่นชมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ร่วมกันต่อสู้และแสดงพลัง ซึ่งเป็นความมุ่งหมายอย่างชัดเจน ในการคืนสิทธิ์เสรีภาพและความเท่าเทียมเสมอภาค ให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศ
.
ดังนั้น ถึงเวลาที่สังคมได้เห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ว่า ประเทศไทย จะหยุดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และให้การรับรองสิทธิ์ในการสมรสอย่างเท่าเทียม ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยทางกฎหมาย ที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำหน้าที่กลั่นกรอง จะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจ และเดินหน้าตามความต้องการที่เป็นฉันตามมติของประชาชนได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย