“ฐากร ไทยสร้างไทย” อภิปราย หนุน กฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ย้ำสังคมไทยเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ถึงเวลาหยุดเลือกปฏิบัติทางเพศ

ข่าวสาร

[ไทยสร้างไทย ยินดีร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาแล้ว]
.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ที่ใช้บังคับอยู่ โดยยังรับรองการสมรสเฉพาะชาย-หญิง เท่านั้น เพื่อให้รับรองการสมรสสำหรับบุคคลสองคนไม่ว่าจะมีเพศตามทะเบียนราษฎรเป็นเพศใดก็ตาม ว่ายินดีร่างกฎหมายที่ประชาชนรอคอยได้เข้าสู่สภา โดยเฉพาะการรับรองสิทธิ์ของบุคคลไม่ว่าจะมีเพศสภาพ เพศวิถี เพศกำเนิด หรืออัตลักษณ์อย่างไรก็ตาม ซึ่งจะสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมาย
.
[เชื่อ ทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งมากขึ้น ให้ทุกคนได้รักกันและมีสิทธิอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย]
.
โดยเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น ยินดีที่จะได้เห็นลูกหลานได้รับโอกาสนี้ เป็นสิทธิในการสร้างครอบครัว ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ดังกล่าว จะทำให้คู่รัก ที่ถูกกีดกันออกจาก เจตนารมณ์และความมุ่งหมายตามกฎหมาย ได้กลับมามีโอกาสและสิทธิในการสร้างครอบครัวและการสมรสอย่างเท่าเทียม รวมถึงจะทำให้สิทธิต่างๆ เช่น การรับรองบุตร การจัดการทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ในการดำเนินคดีร่วมกันสิทธิ์ในการรับดูแลบุตรบุญธรรมร่วมกัน คืนกลับมาอีกครั้ง
.
[ย้ำ สังคมเห็นพ้องเอกฉันท์ วอนสภาทำตามฉันทามติประชาชน ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม]
.
นายฐากรระบุด้วยว่า กฎหมายฉบับนี้ ผู้มีความหลากหลายทางเพศรอคอยมาอย่างยาวนาน จึงขอชื่นชมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ร่วมกันต่อสู้และแสดงพลัง ซึ่งเป็นความมุ่งหมายอย่างชัดเจน ในการคืนสิทธิ์เสรีภาพและความเท่าเทียมเสมอภาค ให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศ
.
ดังนั้น ถึงเวลาที่สังคมได้เห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ว่า ประเทศไทย จะหยุดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และให้การรับรองสิทธิ์ในการสมรสอย่างเท่าเทียม ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยทางกฎหมาย ที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำหน้าที่กลั่นกรอง จะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจ และเดินหน้าตามความต้องการที่เป็นฉันตามมติของประชาชนได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย