[ ต้นเดือนก็ช็อตได้ ถ้าค่าไฟ-ค่าน้ำมันยังแพงอยู่แบบนี้ ไทยสร้างไทยเสนอวิธีลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันให้ถูกลงทันที น้ำมันลิตรละ3บาท และค่าไฟหน่วยละ 1 บาท ]

ข่าวสาร

ที่พรรคไทยสร้างไทย นายภัชริ นิจสิริภัช และนายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการบริหาร พรรคไทยสร้างไทย และคณะทำงานด้านพลังงานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน ด้านพลังงาน ที่ประชาชนมุ่งหวังจะเห็นการลดภาระค่าใช้จ่ายราคาไฟฟ้า ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึง ค่าก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการดำรงชีวิต

[วิธีลดค่าน้ำมันทุกประเภททันที3บาท/ลิตร]

พรรคไทยสร้างไทยเคยเสนอแผนนี้ตั้งแต่2ปีก่อน

ให้ คณะรัฐมนตรี เร่งออกมติเพื่อเห็นชอบให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกประเภท 3 บาท ต่อลิตร

ไปจนกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนทางพลังงานจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องด้วยเหตุผลดังนี้

1. “น้ำมันไม่ควรถูกจัดอยู่ในสินค้าที่ต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิต” เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยการผลิต และสินค้าบริโภคพื้นฐานที่จำเป็น

2. ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออก หากผู้ประกอบการต้องแบกภาระต้นทุนค่าน้ำมันแพงเพราะอัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงจะทำให้อำนาจการแข่งขันในตลาดโลกลดลงได้

3. เราเข้าใจดีว่า รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่มาจากน้ำมันปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้สำคัญแต่ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจำเป็นต้องทำให้ประชาชนอยู่รอด และกลับมาแข็งแรง เมื่อประชาชนแข็งแรงรัฐบาลก็จะสามารถจัดเก็บภาษีในรูปแบบอื่นๆได้

4. การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน คือการดูแลสินทรัพย์ที่สำคัญของประเทศนั่นคือการดูแลประชาชน

[ข้อเสนอ4วิธี ลดค่าไฟฟ้าได้ทันที 1 บาท/หน่วย]

1. พรรคไทยสร้างไทยเสนอให้รัฐบาล ต้องปรับค่า FT ลดค่าพร้อมจ่าย (AP) 0.70 บาท/หน่วย และลดค่าประกันความร้อน (EP) 0.30 บาท/หน่วยทันที จะสามารถลดค่าไฟฟ้า 1 บาท/หน่วย และต้องเปลี่ยนนโยบายการจัดสรรแก๊ส LNG เพื่อให้มาใช้ผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนก่อนเพื่อลดต้นทุนค่าไฟ

2. เจรจากับเอกชนที่รับสัญญาโรงไฟฟ้าเก่าใกล้ปลดระวาง ให้ดำเนินการปลดระวางเร็วขึ้น โรงไฟฟ้าใหม่ ที่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ COD ให้ชะลอเวลา COD ออกไปก่อน ส่วนที่รับสัญญาไปแล้วแต่ยังไม่สร้างให้ชะลอการสร้างออกไป และที่สำคัญต้องหยุดการให้สัมปทานโรงไฟฟ้าใหม่กับเอกชนรายใหญ่

3. ควรเพิ่มสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 30-40% เช่น การรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) เพราะราคาถูกเพียง 2.89 บาท/หน่วย สามารถใช้ได้ถึงกรุงเทพฯ โดยมีเงื่อนไขต้องไม่ใช่ไฟฟ้าที่มาจากเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง

4. ภาครัฐจำเป็นต้องมีแผนเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม ในการสนับสนุน การติดตั้งแผง Solar Roof เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าฟรีบางส่วน และขายไฟฟ้าคืนกลับให้กับภาครัฐ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย