[บิ๊ก ชัชชวาล ผู้แทนทุ่งกุลา ส.ส.ร้อยเอ็ด แนะ ภาครัฐออกมาตรการให้เกษตรกรทำแล้วไม่ขาดทุน ส่งเสริมแปรรูป]

ข่าวสาร

ทำเกษตรต้องได้กำไร อีสานต้องไม่แล้ว !“ไทยสร้างไทย” จี้รัฐ เตรียมแผนรับมือเอลนีโญ จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ออกมาตรการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ผ่านการแปรรูป

นายชัชวาล แพทยาไทย ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกมาคาดการณ์ถึง GDP ภาคการเกษตรว่าทั้งปีอาจขยายตัวแค่ 1.5 ถึง 2.5% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ ทำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำพืชหดตัวประกอบกับรัสเซีย งดส่งสินค้าผ่านทะเลดำ ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งมีสัญญาณ ชัดเจนจากตัวเลข GDP ในไตรมาส 2 ที่ขยายตัวเพียง 0.3% เท่านั้น

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตร จะต้องมีมาตรการที่ออกมารองรับ ประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตร โดยเฉพาะการบริหารจัดการ ผลผลิตต่างๆ ให้อยู่ในระดับราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ไม่ประสบกับภาวะขาดทุน รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยนำเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปใช้ โดยเฉพาะพืชหลักที่เกษตรกร นิยมปลูกเช่น

[#ร้อยเอ็ดโมเดล จัดเตรียมแหล่งน้ำให้เพียงพอ ลดต้นทุน หาตลาดใหม่ ส่งเสริมแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร]

ในพื้นที่อีสาน นิยมปลูกข้าว มีความผูกพันกับการเพาะปลูกข้าวมาช้านาน โดยเฉพาะข้าวนาปี เนื่องจาก เป็นภูมิภาคที่มีฝนน้อย หากเป็นไปตาม สศก. คาดเป้า GDP ที่จะลดลงจากสถานการณ์เอลนีโญ ยิ่งจะเป็นการซ้ำเติมภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนผู้ปลูกข้าว โดยเฉพาะเรื่องน้ำซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเพาะปลูก ในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวอีสาน ที่มีอาชีพเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรย่อมต้องกังวลใจอย่างแน่นอน

จึงอยากให้ภาครัฐเร่งรัด ดำเนินการโดยด่วน จัดเตรียมแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ผ่านหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และออกมาตรการช่วยเหลือ ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรโดยเฉพาะปุ๋ย ที่ต้องเร่งหาแหล่งผลิตทั้งภายในประเทศและแหล่งผลิตนอกประเทศ รองรับสถานการณ์ความไม่ปกติของตลาดในอนาคต

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย