ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยสร้างไทย ที่ 001/2566 เรื่อง แจ้งการรับสมัครผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

ประกาศ

ร่วมแบ่งปันประกาศจากพรรค:

Facebook
Twitter

ประกาศอื่น ๆ

ประกาศ
เรียนเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศ
ประกาศแจ้งการจัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้...
ประกาศ
ประกาศแจ้งขยายเวลาการรับสมัครผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา...
ประกาศ
เรียนเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. ...
ประกาศ
ประกาศแจ้งการจัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อรับฟั...
ประกาศ
ประกาศแจ้งขยายเวลาการรับสมัครผู้ประสงค์สมั...
ประกาศ
ประกาศแจ้งการจัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อรับฟั...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย