ผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย ร่วมงาน ครบรอบ 74 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวสาร

ในโอกาส ครบรอบ 74 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ท่านหาน จื้อเฉียง ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ได้ พบปะแลกเปลี่ยน ข้อหารือต่างๆ กับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พร้อมแสดงความยินดีและชื่นชมบทบาทของจีนในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะผู้นำอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ทำให้ประเทศจีนมีความเข้มแข็งเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงของโลก สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจน ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจีนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก และผลักดันให้เกิดประชาคมโลกที่ยั่งยืนร่วมกันตามหลักการขององค์กรสหประชาชาติ

สำหรับประเทศจีนและประเทศไทยเปรียบเสมือนประเทศบ้านพี่เมืองน้อง เพราะทั้งสองมีความใกล้ชิดกัน ทั้งทางภูมิศาสตร์ รวมถึงมีความผูกพันทางสายเลือด โดยเฉพาะวัฒนธรรมและแนวคิดที่คล้ายคลึงกันผสมผสานกันอย่างลงตัว ในทางเศรษฐกิจ จีนและไทยยังมีจุดเชื่อมโยงการพัฒนาร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทั้งสองชาติ ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน และมั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเหล่านี้ จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนและการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

และไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศ หรือการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคและของโลก จะผันผวนอย่างไร แต่ความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทยก็ยังพัฒนามาได้อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าการพัฒนาและความเป็นมิตรในลักษณะเช่นนี้จะแน่นแฟ้นและยาวนานสืบเนื่องไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย