พรรคไทยสร้างไทยพร้อมทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน พร้อมยกมือโหวตปิดสวิตซ์ ส.ว. ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272

ข่าวสาร

พรุ่งนี้ 6 เสียงของพวกเราพร้อมยกมือโหวตปิดสวิตซ์ ส.ว. ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เพื่อยุติมรดกบาปของ คสช. และเปิดทางให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของประชาชน

ขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่มีหัวใจประชาธิปไตยและยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ร่วมลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปด้วยกัน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย