พรรคไทยสร้างไทยยืนยัน ส.ส. ทั้ง 6 คน จะยังยืนหยันลงคะแนนเสียงให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากผลการเลือกตั้งของประชาชนเสียงข้างมาก เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลประชาชนต่อไปโดยเร็ว

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค นางสุภาพร สลับศรี ส.ส.ยโสธร เขต 1 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 8 นายหรั่ง ธุรพล ส.ส.อุดรธานี เขต 3 นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ ส.ส.อุดรธานี เขต 6 และนายชัชวาล แพทยาไทย ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 ร่วมประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และลงคะแนนเห็นชอบให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลในฐานะตัวแทน 8 พรรคร่วมตั้ง “รัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน”

แม้ผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะเห็นชอบให้นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรีเพียง 324 เสียง หรือไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม ทำให้มีผลไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและจะมีการเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

พรรคไทยสร้างไทยยืนยันว่า ส.ส. ทั้ง 6 คนจะยังยืนหยันลงคะแนนเสียงให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากผลการเลือกตั้งของประชาชนเสียงข้างมาก เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลประชาชนต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่รอการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลชุดใหม่ และการกำหนดนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย