พรรคไทยสร้างไทยยืนยัน ส.ส. ทั้ง 6 คน จะยังยืนหยันลงคะแนนเสียงให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากผลการเลือกตั้งของประชาชนเสียงข้างมาก เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลประชาชนต่อไปโดยเร็ว

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรค นางสุภาพร สลับศรี ส.ส.ยโสธร เขต 1 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 8 นายหรั่ง ธุรพล ส.ส.อุดรธานี เขต 3 นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ ส.ส.อุดรธานี เขต 6 และนายชัชวาล แพทยาไทย ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 ร่วมประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และลงคะแนนเห็นชอบให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลในฐานะตัวแทน 8 พรรคร่วมตั้ง “รัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชน”

แม้ผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะเห็นชอบให้นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรีเพียง 324 เสียง หรือไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม ทำให้มีผลไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและจะมีการเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

พรรคไทยสร้างไทยยืนยันว่า ส.ส. ทั้ง 6 คนจะยังยืนหยันลงคะแนนเสียงให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากผลการเลือกตั้งของประชาชนเสียงข้างมาก เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลประชาชนต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่รอการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลชุดใหม่ และการกำหนดนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย