พรรคไทยสร้างไทย จี้รัฐเร่งเปิดเผยตัวเลขความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่ว เตือนระวังถูกเอกชนกดตัวเลขน้ำมันลงเพื่อหลีกเลี่ยงการชดใช้ แนะจัดหมวดหมู่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ข่าวสาร

นายประวัฒน์ อุตตะโมช รองประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำมันรั่วที่จังหวัดระยองผ่านมากว่าสัปดาห์แล้ว แต่หลักเกณฑ์การคำนวณความเสียหายที่บริษัทน้ำมันจะต้องชดใช้กับผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งประชาชนในพื้นที่ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์ทางทะเลยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะปริมาณน้ำมันที่รั่วออกมาในครั้งแรก บริษัทน้ำมันออกมาเปิดเผยว่ามีจำนวน 4 แสนลิตร แต่ต่อมากลับแจ้งปริมาณที่ลดลงเรื่อยๆเหลือเพียงหลักหมื่นลิตรเท่านั้น จึงไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรกันแน่

ตัวเลขความเสียหายด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สรุปแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่กันแน่ เพราะผ่านมากว่าสัปดาห์ หลังจากน้ำมันรั่ว ได้มีการตั้งคณะกรรมสอบสวนความเสียหาย แต่กลับมีเพียงข้อมูลจากบริษัทเอกชนเพียงฝ่ายเดียวที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ขณะที่หน่วยงานราชการต่างก็แยกกันฟ้องตามขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเอง จึงไม่รู้ว่าในภาพรวมบริษัทน้ำมันจะต้องรับผิดชอบอย่างไรด้านไหนบ้าง จึงอยากให้ระวังว่าบริษัทน้ำมันจะกดตัวเลขน้ำมันรั่วให้ต่ำลง เพื่อลดความรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบมากมายหลายด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยว การประมง ร้านอาหารทะเล ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณชายฝั่ง ที่แม้บางอาชีพจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ก็ได้รับโดยอ้อม เช่นผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องปิดร้านลงเพราะนักท่องเที่ยวหายไปอย่างนี้อยู่ในข่ายได้รับเงินชดเชยหรือไม่ ชดเชยอย่างไร ดังนั้นรัฐบาลควรจะต้องจัดหมวดหมู่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่ม พร้อมเปิดเผยเผยข้อมูลสู่สาธารณะเหมือนในต่างประเทศที่จะมีหน่วยงานกลางเป็นเจ้าภาพ แล้วสามารถชี้แจงภาพรวมให้ประชาชนเข้าใจได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย