พรรคไทยสร้างไทย ประชุมเข้ม 11 คณะทำงานไทยสร้างสร้าง ซึ่งเป็นคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามแนวทางของ MOU 23 ข้อ ของพรรคร่วม 8 พรรคฝ่ายประชาธิปไตย

ข่าวสาร

[ ท่านเชื่อใน #พลังของประชาชน ไหม ? ]

พรรคไทยสร้างไทย ประชุมเข้ม 11 คณะทำงานไทยสร้างสร้าง ซึ่งเป็นคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามแนวทางของ MOU 23 ข้อ ของพรรคร่วม 8 พรรคฝ่ายประชาธิปไตย

สำหรับข้อเสนอที่ไทยสร้างไทย ได้เสนอต่อพรรครวมฝ่ายค้าน 3 ประเด็นเร่งด่วนคือ

1)ต้องการให้คณะทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อนำประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เขียนโดยประชาชนกลับคืนมาให้เร็วที่สุด หลังจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล

2)ประเด็นพลังงาน น้ำมัน และค่าไฟฟ้า ต้องการให้พี่น้องประชาชนสามารถบริโภคพลังงานในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยในอนาคตอาจต้องพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพลังงานขึ้นมาใหม่ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ และลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน

3) เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ และสังคม เพราะ พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่าพี่น้องประชาชนมีความคาดหวังที่จะได้รับการดูแลจากภาครัฐตั้งแต่เกิดจนแก่ แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลดังกล่าวต้องสมดุลกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย เพราะฉะนั้น จึงเห็นควรให้มีคณะทำงานชุดนี้เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

และในวันนี้ได้มีการตั้ง คณะทำงานเพิ่มเติม 5 คณะทำงาน ได้แก่ คณะ Digital Economy,

คณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านคอร์รัปชั่น,คณะทำงานสาธารณสุข ,คณะทำงานปฏิรูปที่ดิน,คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและสังคม

พรรคไทยสร้างไทย แม้เราจะเป็นพรรคใหม่ แต่เราพร้อมที่จะทุ่มเททำงานอย่างหนักร่วมกับ 8 พรรคฝ่ายประชาธิปไตย เป้าหมายของเราคือผนึกกำลังจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน

.

เราเชื่อมั่นว่า #พลัง ของพี่น้องประชาชนที่ส่งต่อมาให้เราผ่านทุกข้อความ ทุกคะแนนเสียง ทุกๆการเดินทางของไทยสร้างไทย จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ไทยสร้างไทยได้ทำเป้าหมายนั้นได้สำเร็จ

#ไทยสร้างไทย

#สู้เพื่อคนตัวเล็ก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย