“พรรคไทยสร้าง มีมติไม่ส่งผู้สมัครลงซ่อม ระยอง เขต 3 เราขอสนับสนุนพรรคที่ได้รับเสียงข้างมาก ที่มีจุดยืนประชาธิปไตยร่วมกัน”

ข่าวสาร

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สส.พรรคไทยสร้างไทย ว่า จากกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 ในวันที่ 10 กันยายน 2556 แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายนครชัย ขุนณรงค์ ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกันว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ได้รับคะแนนเสียงข้างมากอย่างท่วมท้น ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนในฝ่ายประชาธิปไตย ไม่เป็นที่เหยียบยืนให้มีการสืบทอดอำนาจ และมีเป้าหมายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคืนประชาธิปไตยเต็มใบให้กับประชาชน เช่นเดียวกับพรรคไทยสร้างไทย

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า “แม้ว่าการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสิทธิของแต่ละพรรคการเมืองที่จะส่งหรือไม่ แต่เพื่อให้การทำงานตามเป้าหมายที่มีร่วมกันในรัฐสภาอย่างมีเอกภาพ จึงควรเปิดโอกาสให้พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงสูงกว่าที่มีจุดยืนร่วมกันเป็นผู้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยต่อไป โดยที่พรรคไทยสร้างไทยไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้”

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย