[ยื่นแล้ว! ไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือ พม. ระบุ ไม่เห็นด้วยปรับเกณฑ์ ‘เบี้ยผู้สูงอายุ’ จี้รัฐบาลทบทวน ชี้สวัสดิการควรเป็นของทุกคน หวั่นคนจนจริง ตกหล่นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ เสนอ #บำนาญประชาชน คือทางออก ]

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย นายวรวุฒิ โตวิรัตน์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย นายรณกาจ ชินสำราญ คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณีที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดว่า “เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นั้น

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าระเบียบดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนที่ระบุว่าผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและไม่มีรายได้ ต้องพิสูจน์ความจน ตามระเบียบใหม่ ข้อ 6 วงเล็บ (4) ขัดกับ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุมาตรา 10 วงเล็บ (11) ที่ระบุว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จากระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ทำลายหลักการสวัสดิการและสะท้อนถึงแนวคิดในการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ประชาชนต้องออกมาแสดงสิทธิ์ว่าตนเป็นผู้มีความยากจน

พรรคไทยสร้างไทยขอเรียกร้องให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับการเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นระบบบำนาญ ด้วยการออกเป็นกฎหมายรองรับ ไม่ใช้หลักนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องเลิกทำให้คนไทยกลายเป็นคนอนาถา หยุดรัฐสงเคราะห์ เพิ่มศักดิ์ศรีความเป็นคน ด้วยการตระหนักถึงหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลพลเมืองอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้การเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวนี้ นอกจากจะทำลายหลักการรัฐสวัสดิการแล้ว ยังมีโอกาสที่จะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยตกหล่นจากการได้รับเบี้ยยังชีพ เช่นเดียวกับ เงินอุดหนุนเด็กเล็กที่ปัจจุบันมีผู้ที่มีรายได้น้อยตกหล่นไปกว่า 30%

นอกจากนี้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เพราะเบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท/เดือน จะปรับตามอายุจาก 60-100 ปี ทั้งที่เส้นแบ่งความยากจนมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,700-2,800 บาท

ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทยได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. …. ต่อนายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 และสภาได้บรรจุร่างฯ ลงบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้ว โดยระบุให้ผู้สูงวัยได้รับบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีและดูแลตัวเองได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย