“รณกาจ” แนะ นายกฯ นอกจากพักหนี้แล้ว ต้องเติมทุนด้วย ยินดีให้ใช้นโยบาย “กองทุนคนตัวเล็ก” จึงจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ข่าวสาร

“ไทยสร้างไทย ” แนะ นายกฯ แก้หนี้ควรทำให้ครบวงจร ต้องเติมทุนด้วยจึงจะช่วยลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบไม่กลับมาเป็นหนี้อีก ขอฝากนโยบาย”กองทุนคนตัวเล็ก”ของพรรคไทยสร้างไทย ให้นายกฯ นำไปใช้ได้ เพราะจะช่วยแก้หนี้อย่างถาวร และช่วยคนไทยตั้งตัวได้

นายรณกาจ ชินสำราญ คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงมาตรการแก้หนี้ของรัฐบาล โดยชื่นชมว่าภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี เช่นการแก้หนี้ให้เกษตรกร การแก้หนี้ในกลุ่มของนักศึกษา แต่เมื่อพิจารณาจากมาตรการที่ออกมาอย่างลึกซึ้งแล้ว อาจยังไม่ครบวงจรของการแก้ปัญหาหนี้สิน เช่นในกลุ่ม ลูกหนี้บ้าน รถยนต์ หรือลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม SME เป็นต้น

ซึ่งมาตรการ แก้ปัญหาอย่างครบวงจร ที่ยังขาดคือการเติมทุนเข้าไปให้กับลูกหนี้ โดยพรรคไทยสร้างไทยได้เน้นย้ำหลายครั้งแล้วว่า “กองทุนเครดิตประชาชน” หรือกองทุนคนตัวเล็ก จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบได้อย่างยั่งยืนถาวร ช่วยให้คนสามารถตั้งตัวได้ รวมถึงรัฐบาลจะสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเพราะประชาชนมีทุนในการทำมาหากิน

ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทย จึงขอให้นายกรัฐมนตรี หยิบนโยบายหลักของพรรคไทยสร้างไทยไปใช้ เพราะ “กองทุนคนตัวเล็ก” จะช่วยให้ลูกหนี้ มีทุนตั้งตัว ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ประมาณร้อยละ1ต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ12ต่อปี ไม่ต้องไปกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมหาโหด โดยสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 10,000 บาท หากรักษาเครดิตได้ดี ภายในระยะเวลา 6 เดือนสามารถกู้เพิ่มเติมได้ เป็น 50,000 บาท จนถึง 1 แสนบาท ซึ่งจะเป็นการให้โอกาส คนตัวเล็กนำเงินไปลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัว ทำมาหากินสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน โดยไม่กลับมาเป็นหนี้อีก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย