“รณกาจ” แนะ นายกฯ นอกจากพักหนี้แล้ว ต้องเติมทุนด้วย ยินดีให้ใช้นโยบาย “กองทุนคนตัวเล็ก” จึงจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

ข่าวสาร

“ไทยสร้างไทย ” แนะ นายกฯ แก้หนี้ควรทำให้ครบวงจร ต้องเติมทุนด้วยจึงจะช่วยลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบไม่กลับมาเป็นหนี้อีก ขอฝากนโยบาย”กองทุนคนตัวเล็ก”ของพรรคไทยสร้างไทย ให้นายกฯ นำไปใช้ได้ เพราะจะช่วยแก้หนี้อย่างถาวร และช่วยคนไทยตั้งตัวได้

นายรณกาจ ชินสำราญ คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงมาตรการแก้หนี้ของรัฐบาล โดยชื่นชมว่าภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดี เช่นการแก้หนี้ให้เกษตรกร การแก้หนี้ในกลุ่มของนักศึกษา แต่เมื่อพิจารณาจากมาตรการที่ออกมาอย่างลึกซึ้งแล้ว อาจยังไม่ครบวงจรของการแก้ปัญหาหนี้สิน เช่นในกลุ่ม ลูกหนี้บ้าน รถยนต์ หรือลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม SME เป็นต้น

ซึ่งมาตรการ แก้ปัญหาอย่างครบวงจร ที่ยังขาดคือการเติมทุนเข้าไปให้กับลูกหนี้ โดยพรรคไทยสร้างไทยได้เน้นย้ำหลายครั้งแล้วว่า “กองทุนเครดิตประชาชน” หรือกองทุนคนตัวเล็ก จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบได้อย่างยั่งยืนถาวร ช่วยให้คนสามารถตั้งตัวได้ รวมถึงรัฐบาลจะสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเพราะประชาชนมีทุนในการทำมาหากิน

ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทย จึงขอให้นายกรัฐมนตรี หยิบนโยบายหลักของพรรคไทยสร้างไทยไปใช้ เพราะ “กองทุนคนตัวเล็ก” จะช่วยให้ลูกหนี้ มีทุนตั้งตัว ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ประมาณร้อยละ1ต่อเดือน หรือไม่เกินร้อยละ12ต่อปี ไม่ต้องไปกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมหาโหด โดยสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 10,000 บาท หากรักษาเครดิตได้ดี ภายในระยะเวลา 6 เดือนสามารถกู้เพิ่มเติมได้ เป็น 50,000 บาท จนถึง 1 แสนบาท ซึ่งจะเป็นการให้โอกาส คนตัวเล็กนำเงินไปลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัว ทำมาหากินสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน โดยไม่กลับมาเป็นหนี้อีก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย