“รณกาจ ไทยสร้างไทย” ชี้ สาเหตุทุนผูกขาดคือเอกชนฮั้วรัฐ รัฐฮั้วเอกชน ร่วมกันหากินกับการซื้อคน ซื้อสิทธิ์ แสวงหาอำนาจโดยมิชอบ แนะ สภาเร่งแก้กฎหมาย สางปัญหาอำนาจเหนือตลาด ที่ทำลายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ข่าวสาร

นายรณกาจ ชินสำราญ รองเลขาธิการ พรรคไทยสร้างไทย ร่วมอภิปราย บนเวทีเสวนา การแข่งขันที่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กรส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและต่อต้านการผูกขาดใน ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมี น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นเลขาธิการ
.
โดยมองว่าการผูกขาดที่เป็นปัญหาคือการที่เอกชนเข้าไปร่วมสัมปทานกับรัฐ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนา โดยจะหากินกับสัมปทานรัฐซื้อคน ซื้อสิทธิ์ เพื่อแสวงหาอำนาจ และทำให้เอกชนรายใหญ่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอำนาจเหนือตลาด ซึ่งสิ่งที่ตนอยากเชิญชวนคิดต่อ คือการมีอำนาจในลักษณะเช่นนี้ หมายถึงการมีอำนาจเหนือรัฐบาลด้วยหรือไม่
.
นายรณกาจ เชิญชวนให้ทุกคนคิดต่อร่วมกันว่า นอกจากภาคเอกชนที่มีส่วนทำให้เกิด การผูกขาด และมีอำนาจเหนือตลาดแล้ว ส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐมีส่วนช่วยส่งเสริม เรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่ พรรคไทยสร้างไทยที่ติดตาม เหล่านี้มาต่อเนื่อง โดยเฉพาะสัมปทานในไทย และการผูกขาดเรื่องค่าไฟฟ้า
.
นอกจากนี้ตนยังเห็นว่าการค้าปลีก ที่เป็น Ecommerce จากต่างประเทศ มีกฎหมายที่เอื้อให้เกิดการผูกขาดได้ เช่นการเปิดช่องให้แวร์เฮ้าส์ขนาดใหญ่เข้ามาตั้งในประเทศไทยในลักษณะปลอดภาษี ส่งผลกระทบถึงกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ไม่สามารถแข่งขันกับทุนใหญ่ ที่ได้รับประโยชน์จากภาครัฐได้
.
ซึ่งทั้งหมดไม่อาจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องอาศัยความร่วมมือและแรงผลักดันจาก สภาซึ่งมีหน้าที่ปรับแก้กฎหมายที่สร้างความเป็นธรรม ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย