[ระเบิดเวลา หนี้ท่วม]

ข่าวสาร

ประเทศไทยมี #หนี้ครัวเรือน ในไตรมาสแรกของปี 2566 มีจำนวนกว่า 16 ล้านล้านบาท หรือกว่า 90.6% ของ GDP

โดยหากแยกเป็นประเภทสินเชื่อจะเป็น

สินเชื่อบ้านประมาณ 34%

สินเชื่อรถยนต์ 11%

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ

สินเช่่อเพื่อการศึกษาประมาณ 28%

สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต 27%

ซึ่งก้อนนี้เมื่อเทียบกับประเทศรอบข้าง เช่น มาเลเซียอยู่ในระดับ 14.3% จีน 12% และสิงคโปร์เพียง 2%

[หนี้ครัวเรือนสูงทำเศรษฐกิจประเทศถอดถอย!]

การที่มีหนี้ครัวเรือนสูงขนาดนี้มีโอกาสที่จะชะลอการบริโภคในประเทศลง โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปีที่มักจะเป็นช่วงที่มีการจับจ่ายค่อนข้างสูงจึงนับว่าน่าเป็นห่วงมาก เพราะหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่องนี้จะเป็นระเบิดเวลาที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวและเติบโตต่ำในท้ายที่สุด

[ทางออกแก้หนี้!]

สุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย เคยทำนายไว้เมื่อปี 2564 ว่าหนี้ครัวเรือนจะเป็นปัญหาที่สุดในทางเศรษฐกิจ และเคยเสนอว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องหยุดการขึ้นดอกเบี้ย เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้จ่ายและชำระหนี้ได้ และรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องหาทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยไม่ได้คำนึงถึงเพียงแค่การเพิ่ม GDP ภาพรวมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเพิ่ม GDP ในสัดส่วน SMEs ให้เพิ่มขึ้นด้วย

รวมทั้งต้องมีการกระจายรายได้ให้มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

สุพันธุ์ มงคลสุธี

หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย

#ไทยสร้างไทย

#สู้เพื่อคนตัวเล็ก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย