รัฐบาลแห่งชาติ คือการไม่เคารพเสียงของประชาชน

ข่าวสาร

ดิฉัน ยังมองไม่เห็นช่องทางว่าประเทศจะเดินไปได้อย่างไร? ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างล้นหลาม มีฉันทามติที่ชัดเจนว่าต้องการให้ใครเป็นรัฐบาล

ทุกพรรครวมถึง ส.ว.เอง ก็พูดชัดเจนว่าจะเคารพเสียงประชาชน แต่ถ้าไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน และเลือกใช้วิธีการพิเศษเข้ามา อาจนำประเทศไปสู่ความวุ่นวายได้

ดิฉัน จึงขอฝากไปยังผู้มีอำนาจ หากคิดที่จะใช้วิธีการพิเศษ อาจสร้างความไม่พอใจให้พี่น้องประชาชนที่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 39 ล้านคน

หากพวกท่าน ยังฝืนเดินหน้า ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการยึดอำนาจรัฐประหารอีกครั้ง ดิฉัน ขอให้การจัดตั้งรัฐบาลประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน และหาทางออกร่วมกัน ตามครรลองของประชาธิปไตย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

#อย่าฝืนมติมหาชน#ไทยสร้างไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย