[ ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น แต่ราคาตลาดไทยยังเท่าเดิม ซ้ำร้ายจากเอลนีโญทำฝนทิ้งช่วง น้ำจะปลูกข้าวก็ไม่มี ถึงน้ำบาดาลมีก็ใช้ไม่ได้ เคราะห์กรรมเกษตรกรไทย ]

ข่าวสาร

วันนี้สส.บิ๊ก ชัชวาล แพทยาไทย สส.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อภิปรายถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการใช้น้ำบาดาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาราคาข้าวในปัจจุบันที่ราคาตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในไทยอยู่ที่ 11.90 บาทต่อกิโลกรัม เท่านั้น

[ ประเทศไทยใช้ประสิทธิภาพจากน้ำใต้ดินได้เพียงแค่ 1 ใน 3 เท่านั้น ]

ปัจจุบันประเทศไทยมีขุมทรัพย์น้ำบาดาลมหาศาลกว่า 1.1ล้านลูกบาศก์เมตร โดย 1 ปี เรามีน้ำคุณภาพดีใช้ได้เต็มที่ประมาณ 45,385 ล้าน ลบ.ม. แต่ทุกๆ ปีเราใช้ไปเพียงปีละ 14,741 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนน้ำคุณภาพดีทั้งหมด และยังเหลือน้ำคุณภาพต่ำที่ยังไม่ถูกนำมาใช้กว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเกิดคำถามว่าในช่วง3 เดือนก่อนหน้านี้พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ประสบปัญหาภัยแล้ง จากปรากฏการณ์เอลนีโญ ฝนทิ้งช่วง นำในคูคลองลดน้อยลง ชาวบ้านขาดแคลนน้ำใช้อาบใช้กิน ต้องทนใช้น้ำคุณภาพต่ำและที่สำคัญภาคการเกษตร ข้าวยืนต้นตาย พืชผลทางการเกษตรพี่น้องเสียหาย

[ ทุ่งกุลาร้องไห้ มีแต่น้ำเค็ม หวังพึ่งฟ้าฝนได้อย่างเดียว ]

ในพื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้” 2 ล้านไร่ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับพี่น้องทั่วประเทศ 95% ของพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีน้ำบาดาลเค็ม จะใช้ดื่มกินหรือใช้เพื่อการเกษตรก็ไม่ได้

จึงอยากให้มีการศึกษาเรื่องการนำน้ำบาดาลคุณภาพต่ำเหล่านี้มาปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้ดื่มกินและทำเกษตรได้ ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอแต่น้ำฝน เหมือนเช่นทุกวันนี้ที่ฝนทิ้งช่วง คลองชลประทานก็ไม่ได้เข้าถึงทุกพื้นที่จริงๆ หากสำเร็จจะช่วยเสริมศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาล และแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในทุกมิติ โดยภาครัฐเองต้องใช้องคาพยพที่มีอยู่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

[ ความไม่ชัดเจนในมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ]

ตอนนี้พี่น้องชาวนาเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วแต่ราคาข้าวยังไม่ชัดเจนที่ถึงแม้แนวโน้มราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น แต่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปีนี้บ้านเราอยู่ที่ 11.90 บาทต่อกิโลกรัม สวนทางกับราคาปุ๋ย น้ำมัน อาหารสัตว์ ต้นทุนการผลิตแพงทั้งหมด แต่สินค้าเกษตรของพี่น้องทุกอย่างถูกหมด หมูถูก วัวถูก ปลาถูก กุ้งถูก มีอย่างเดียวที่มีราคาดี คือไส้เดือน 35 บาท ต่อกิโลกรัม หากเป็นอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรจะหันไปเลี้ยงไส้เดือนกันหมดครับ ซึ่งนี่สะท้อนว่า มาตรการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนายังไม่ชัดเจน โครงการประกันรายได้ก็ไม่มี โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ก็ยังไม่มา พี่น้องเกษตรกรจึงฝากตั้งคำถามมายังรัฐบาลว่า จริงใจในการแก้ไขปัญหาให้พวกเขาหรือไม่

“ความหวังของพี่น้องชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ ที่หวังว่าข้าวหอมมะลิที่เทวดา พญาแถน มอบให้ปลูกในพื้นที่ที่ดีที่สุด จะนำพาให้พี่น้องหลุดพ้นจากความยากจนก็ยังมาไม่ถึงสักที”

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย