‘รำพูล ทสท’ จี้ พม. เร่งจ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุให้ตรงเวลา-เพิ่มงบซ่อมแซมบ้านคนจนให้สอดคล้องความจริง

ข่าวสาร

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส. อุบลราชธานี เขต 9 พรรคไทยสร้างไทย หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมแบะความมั่นคงของมนุษย์ใน 3 ประเด็น

ประเด็นแรก คือ เรื่องการขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 บาท แต่เกิดปัญหาความล่าช้า บางราย 6 เดือน – 1 ปี บางรายเอกสารหาย นางรำพูลกล่าวว่าช้าจนหมดหวัง บางท่านไปเกิดใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เงิน ค้างจ่ายทั้งหมด 4,083 ราย ทั้งที่งดประมาณก็มีอยู่ แต่ช้าที่กระทรวง ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระทรวง พม. ยิ่งลดลงเรื่อยๆ ตนจึงขอเรียกร้องให้กระทรวง พม. เร่งจ่ายเงินให้เร็วขึ้น 30-60 วัน และ อพม. ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงขอเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับการทำงานด้วย

ประเด็นต่อมา โครงการบ้านคนจนบ้านพอเพียงให้ผู้ยากจนกลุ่มเปราะบางให้งบเพื่อสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้าน 20,000 บาท/หลัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ค่าวัสดุก็แพง ยังไม่รวมค่าแรง พอสร้างจริงก็ไม่พอให้ทำพื้น ทำห้องน้ำ ต้องขอรับบริจาคเพิ่มเติม และขอแรงงานจากความช่วยเหลือของชาวบ้าน ตนจึงขอเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนเรียกร้องขอเพิ่มงบประมาณสร้างและซ่อมแซมบ้านเป็น 40,000 บาท/หลัง

ประเด็นสุดท้าย นางรำพูล กล่าวว่า ชาวบ้าสจะดีใจมาก หากรัฐบาลเปลี่ยน สปก. เป็นโฉนด เปลี่ยนคนจนเป็นคนรวย 3 ล้านครอบครัว เปลี่ยนคนจนเป็นคนพอเพียง 12 ล้านคน พื้นที่ทั้งหมด 36 ล้านไร่ ขอให้ สส. และรัฐบาลช่วยกันสนับสนุนให้เปลี่ยนที่ดิน สปก. เหล่านี้เป็นโฉนดที่ดิน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรั...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแก้ปัญหาวิวาทในสถานศึกษา...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงินดิจิทัลสุดเลอะเทอะ เปิด...
ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนู...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแ...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงิน...
ข่าวสาร
สไปรท์ ไทยสร้างไทย หนุนส่งเสริม และปลูกฝัง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย