‘รำพูล ทสท’ จี้ พม. เร่งจ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุให้ตรงเวลา-เพิ่มงบซ่อมแซมบ้านคนจนให้สอดคล้องความจริง

ข่าวสาร

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส. อุบลราชธานี เขต 9 พรรคไทยสร้างไทย หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมแบะความมั่นคงของมนุษย์ใน 3 ประเด็น

ประเด็นแรก คือ เรื่องการขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 บาท แต่เกิดปัญหาความล่าช้า บางราย 6 เดือน – 1 ปี บางรายเอกสารหาย นางรำพูลกล่าวว่าช้าจนหมดหวัง บางท่านไปเกิดใหม่แล้วก็ยังไม่ได้เงิน ค้างจ่ายทั้งหมด 4,083 ราย ทั้งที่งดประมาณก็มีอยู่ แต่ช้าที่กระทรวง ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระทรวง พม. ยิ่งลดลงเรื่อยๆ ตนจึงขอเรียกร้องให้กระทรวง พม. เร่งจ่ายเงินให้เร็วขึ้น 30-60 วัน และ อพม. ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงขอเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับการทำงานด้วย

ประเด็นต่อมา โครงการบ้านคนจนบ้านพอเพียงให้ผู้ยากจนกลุ่มเปราะบางให้งบเพื่อสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้าน 20,000 บาท/หลัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ค่าวัสดุก็แพง ยังไม่รวมค่าแรง พอสร้างจริงก็ไม่พอให้ทำพื้น ทำห้องน้ำ ต้องขอรับบริจาคเพิ่มเติม และขอแรงงานจากความช่วยเหลือของชาวบ้าน ตนจึงขอเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนเรียกร้องขอเพิ่มงบประมาณสร้างและซ่อมแซมบ้านเป็น 40,000 บาท/หลัง

ประเด็นสุดท้าย นางรำพูล กล่าวว่า ชาวบ้าสจะดีใจมาก หากรัฐบาลเปลี่ยน สปก. เป็นโฉนด เปลี่ยนคนจนเป็นคนรวย 3 ล้านครอบครัว เปลี่ยนคนจนเป็นคนพอเพียง 12 ล้านคน พื้นที่ทั้งหมด 36 ล้านไร่ ขอให้ สส. และรัฐบาลช่วยกันสนับสนุนให้เปลี่ยนที่ดิน สปก. เหล่านี้เป็นโฉนดที่ดิน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย