ลุยงานต่อทันที! “ไทยสร้างไทย” หารือสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก ชวนร่วมลงชื่อกฎหมายพักใช้ใบอนุมัติ ใบอนุญาตที่เป็นอุปสรรคการทำมาหากิน หลังร่างกฎหมายเข้าสภาแล้ว

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค ,นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ,นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษกพรรค และดร.สุวดี พันธุ์พานิช สมาชิกพรรค ร่วมหารือกับสมาพันธ์สมาคม โรงแรมขนาดเล็ก และผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก

โดยมีคุณนรี สุเนต์ตา นายกสมาคมโฮสเทล ประเทศไทย คุณอัครวัฒน์ ร่วมใจ รองนายกโฮสเทล ประเทศไทย และตัวแทนผู้ประกอบการ ร่วมสะท้อนปัญหา และแนวทางที่ต้องการให้พรรคไทยสร้างไทยช่วยเหลือ

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าปัญหาของโรงแรมขนาดเล็กในตอนนี้ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ

ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่เขียนไว้รองรับเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่เท่านั้น ทำให้โรงแรมขนาดเล็ก 70,000 กว่าแห่ง ทำผิดกฎหมาย ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการแต่เป็นความล้าสมัยของกฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านโยธา ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านผังเมือง

พรรคไทยสร้างไทย ซึ่งมองเห็นปัญหา จึงได้เสนอกฎหมาย 1 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว โดยจะมีกระบวนการแขวนกฎหมาย ด้วยการออก พ.ร.ก. เพียง 1 ฉบับ ใช้เวลาไม่มาก เพื่อ พักใช้กฎหมายในเรื่องการอนุมัติ/อนุญาต และการลงโทษทั้งทางอาญาและทางปกครอง ออกไปประมาณ 3-5 ปี

จากนั้น จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มาร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี ลดจำนวนลงให้เหลือเฉพาะกฎหมายที่จำเป็น 100-200 ฉบับเท่านั้น

ยกเลิกกฎหมายที่ขวางกั้นโอกาสของประชาชนในการประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้ประชาชนทำมาหากินได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติ อนุญาตที่ล่าช้า และหลายเรื่องไม่มีความจำเป็น

จึงขอเชิญชวนทุกคนให้ช่วยไปลงชื่อสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ที่

https://dev.parliament.go.th/einitiative/petloginbyshr.aspx

เพื่อพักใช้ใบนุญาต1,400 ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน และขจัดช่องทางการรีดไถจากผู้มีอำนาจ เช่นการขออนุญาต อย. ซึ่งต่อไปนี้จะใช้เวลาในการจดแจ้ง 7 วันทำมาหากินได้ทันที ยกเว้นยา เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย