ลุยงานต่อทันที! ‘ไทยสร้างไทย’ ประชุมจัดตั้งคณะทำงาน 17 นโยบาย

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย จัดประชุมตั้งคณะทำงานของพรรคไทยสร้างไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยคณะผู้บริหารพรรค

นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค ,นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรค ,น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค ,นายอุดมเดช รัตนเสถียร รองหัวหน้าพรรค ,นายชวลิต วิชยสุทธิ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมกับผู้สมัคร ส.ส.เขตพรรคไทยสร้างไทย

โดยได้มีการตั้งคณะทำงานด้านนโยบาย 17 นโยบายดังนี้

1) คณะทำงานนโยบายด้านการเกษตร

2) คณะทำงานแก้ปัญหาน้ำภัยแล้ง

3) คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

4) คณะทำงานนโยบายด้านพลังงาน

5) คณะทำงานเครือข่ายสตรี

6) คณะทำงานนโยบายลดรุนแรงเด็ก

7) คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข

😎 คณะทำงาน SMEs

9) คณะทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญ

10) คณะทำงานนโยบายสิ่งแวดล้อม PM 2.5

11) คณะทำงานแก้ปัญหายาเสพติด

12) คณะทำงานนโยบายการค้าชายแดน

13) คณะทำงานนโยบายด้านการท่องเที่ยว

14) คณะทำงานนโยบาย เพื่อผลักดันการพักใช้กฎหมายเกี่ยวกับใบอนุมัติ อนุญาต 1,400 ฉบับ

15) คณะทำงานนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท

16) คณะทำงานนโยบาย ด้านการศึกษาเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี

17) คณะทำงานนโยบาย ด้านการต่างประเทศ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย