‘วัวไทยอาการหนัก’ โรคระบาดทำราคาตก เกษตกรผู้เลี้ยงวัว ‘เจ๊ง’ ตั้งแต่อยู่ในคอก หนำซ้ำรัฐปล่อยให้ลักลอบนำเข้าวัวผิดกฎหมายต้นเหตุโรคระบาด และราคาวัวดิ่งลงทุกวัน

ข่าวสาร

นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสถานการณ์ของราคา วัว ตกต่ำ ว่า แต่ก่อนถ้าเราขายวัวตัวหนึ่งจะได้ราคาดี 30,000-40,000 บาท แต่ตอนนี้เหลือเพียง 15,000 – 25,000 บาท เท่านั้นซึ่งต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่ 110 บาทต่อกิโลกรัม แต่กลับขายได้เพียง 70-80 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้วัวขาดทุนตั้งแต่อยู่ในคอก จึงขอสื่อสาร ความยากลำบากนี้ ไปถึงผู้มีอำนาจว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาวัวตกต่ำ มาจาก 2 สภาพปัญหา

[ 1. การนำเข้าวัวผิดกฎหมาย ]

มีการจับกุมผู้กระทำความผิดแทบทุกวัน เพราะต้นทุนวัวนำเข้ามีราคาถูกกว่าไทย เช่นวัวไทยราคา30,000 แต่วัวที่ลักลอบนำเข้า มีราคาประมาณ12,000-18,000 บาท จึงทำให้วัวในไทยเกิดภาวะล้นตลาด และกำลังบริโภคภายในประเทศไม่เพิ่มขึ้น หนำซ้ำเนื้อวัวคุณภาพที่นำเข้าถูกกฎหมายก็ได้อานิสงส์จากข้อตกลงการค้าเสรี จนทำให้ผู้ผลิตในไทยไม่สามารถแข่งขันได้

[ 2.ไทยถูกกีดกันทางการค้าเนื่องจากใช้สารเร่งเนื้อแดงและโรคระบาด ]

ปัญหาการส่งออกเนื้อวัวของไทยพบปัญหาอยู่2เรื่องคือ

1.การพบสารเร่งเนื้อแดงในวัวไทยจึงทำให้หลายประเทศ เช่น เวียดนามระงับการนำเข้าวัวมีชีวิตจากไทย เพราะพบสารเร่งเนื้อแดงที่สูงกว่ามาตรฐานถึง 130 เท่า อันเป็นข้ออ้างที่สำคัญ

2.โรคระบาด การลักลอบนำเข้าวัวผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาสู่วัวไทย โดยในช่วงที่องค์การอนามัยโลกขึ้นบัญชีประเทศไทย เพราะเป็นกลุ่มประเทศที่มีการระบาดของโรคปาก เท้า เปื่อย ทำให้ไทยไม่สามารถส่งออกวัวได้

จึงขอตั้งคำถามไปยังรัฐบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อและกระบือตกต่ำอย่างไร ซึ่งคาดหวังว่าจะได้เห็นรัฐบาลใหม่เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย