[“ศิธา” ผุดไอเดีย “#ธรรมนูญประชาชน” เป็นหลักประกัน ป้องกันการรัฐประหาร เอาผิดย้อนหลังคนทำในวันที่ประเทศเป็นประชาธิปไตย หนุนเดินหน้าแก้รายมาตรา ในประเด็นที่เป็นปัญหา เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ทันการเลือกตั้งครั้งหน้า]

ข่าวสาร

น.ต.ศิธา ทิวารี แกนนำพรรคไทยสร้างไทย

ร่วมเสวนา ภายใต้หัวข้อ “กับดักรัฐธรรมนูญ กับการเมืองไทย” ที่จัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเห็นว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มีความชำนาญ จึงเขียนออกมาเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญ ให้ออกมาสองหน้า ซึ่งอำนาจการตัดสินใจเป็นของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

ปัญหาสำคัญ ในการโหวตที่ให้อำนาจ สว. มีสิทธิเท่า สส.ซึ่งเป็นตัวแทนของเสียงประชาชนทั้งประเทศ ทั้งที่ สว.มาจากการเลือกโดยสองลุง ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ขณะที่กับดัก บางมาตราจะแก้ต้องด้วยการทำประชามติก่อน และแม้ประชาชนทำประชามติแล้วก่อนทูลเกล้าฯ ก็ยังเปิดโอกาสใก้อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยได้ จึงเห็นได้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมือประชาชนแต่อำนาจอยู่ในมือของ สว.

[ศิธาซัด! รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ปราบโกงไม่ได้จริง]

ที่เห็นชัดคือกลุ่มทุนที่เป็นผู้สนับสนุน พรรคการเมือง จะมีอำนาจในการกำกับความคุม ซึ่งกลุ่มทุนผูกขาดเหล่านี้ จะอยู่หลังพรรคการเมืองจึงทำให้การดำเนินการต่างๆ ไม่เป็นอิสระและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน และยิ่งกำหนดการเข้าสู่อำนาจอย่างเข้มงวดเท่าใด คนดียิ่งไม่กล้าเข้าการเมือง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เสมือนเป็นการปราบคนดีไม่ให้กล้าเข้าสู่การเมือง

“ที่บอกว่า รธน. ฉบับนี้ปราบโกงนั้นไม่ใช่เลย!

แต่เป็น รธน. ที่ปราบคนดีไม่ให้เข้าสู่การเมือง

และให้พวกตัวเองได้เสวยสุข ได้เสวยอำนาจได้มากกว่าในอดีต “น.ต.ศิธา กล่าว

[#รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเสร็จกี่โมง?!]

แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่เชื่อว่าในท้ายที่สุดจะไม่เสร็จในห้วงเวลาที่ได้คาดการณ์ ในช่วงเดือนเวลาประมาณ 23 เดือน คือเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน 2568 แต่เชื่อว่า การดำเนินการจะไปเสร็จในช่วงใกล้ครบอายุรัฐบาล และหน้าตาของรัฐธรรมนูญ อาจไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ทำให้คนที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่รีบแก้ไข

“เราไม่ต้องการทราบว่ารัฐธรรมนูญจะเริ่มร่างเมื่อใด แต่ประชาชนต้องการรู้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเสร็จกี่โมง” น.ต.ศิธา กล่าว

ดังนั้นการทำรัฐธรรมนูญแบบคู่ขนานจึงจำเป็นโดยกำหนดกรอบการทำงาน หรือทำรัฐธรรมนูญไปก่อน โดยเฉพาะบางประเด็น บางเรื่องที่เป็นปัญหา โดยให้ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายที่จะได้รัฐธรรมนูญ สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ โดยไม่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ผู้มีอำนาจในปัจจุบันได้ประโยชน์ และหลายส่วนได้สร้างปัญหาทางการเมืองและไม่เป็นประชาธิปไตย

[ธรรมนูญประชาชนอีก 1 ทางออก]

ควรมี ‘’ธรรมนูญประชาชน’’ เพื่อเป็นหลักประกันป้องกันการรัฐประหาร โดยสามารถเอาผิดหรือดำเนินการตรวจสอบ ย้อนหลังในวันเวลาที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยได้ แม้ คณะรัฐประหาร ซึ่งเป็นรัฏฐาธิปัตย์ในเวลานั้น จะเขียนรัฐธรรมนูญ เพื่อลบล้างความผิดของตนไว้ก็ตาม โดยเฉพาะการตรวจสอบ ย้อนหลังคณะรัฐประหาร ซึ่งหากดำเนินการได้จะสามารถ #หยุดการสืบทอดอำนาจ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย