[ สงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์ส่อบานปลาย แต่แรงงานไทยขออยู่ต่อ ]

ข่าวสาร

คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยว่าหลังจากติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานไทยในอิสราเอล และลงพื้นที่พูดคุยกับญาติพี่น้องของแรงงานไทย พบว่าหลายคนต้องการเดินทางกลับ แต่มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวและปัญหาหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อเดินทางไปทำงานยังประเทศอิสราเอล

ล่าสุดได้รับการประสานจากญาติแรงงานไทย ในหลายจังหวัดทางภาคอีสานว่า “ช่วยโทรขอร้องให้ช่วยพูดกับลูกให้กลับไทย” เพราะครอบครัวก็กังวลว่าสงคราม ในอิสราเอลจะรุนแรงขึ้น พร้อมทั้งเล่าว่าปัญหาของแรงงานไทยที่นั่นหลายคนที่ไม่ยอมกลับ เพราะมีหนี้สิน ต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว

จึงขอรัฐบาลให้สร้างหลักประกันว่าแรงงานไทยกลับมาจะมีงานทำรองรับ และเมื่อสงครามจบรัฐจะส่งเขากลับพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและใบเข้าเมืองต่างๆให้

#Isarael#Hamas#แรงงานไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย