[ สรุปการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านครั้งที่ 1 ]

ข่าวสาร

[ สรุปการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านครั้งที่ 1 ]

1. พรรคฝ่ายค้านจะติดตามการทำงานอย่างรอบคอบ และประเมินนโยบายต่างๆของรัฐบาลว่ามีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับภาษีของพี่น้องประชาชนหรือไม่

2. ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าจะใช้กลไกของวิปฝ่ายค้าน โดยยึดหลักความเหมาะสมเป็นหลัก ไม่ยึดติดการใช้สัดส่วนของสส. ซึ่งจะทำให้ทุกพรรคมีโอกาสในการทำงานได้มากขึ้น

3. คาดว่าจะเปิดเวทีฝ่ายค้านเพื่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริง

4. เตรียมพร้อมการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในช่วงเดือนมกราคม 2567

5. คาดว่าจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเมษายน 2567 เป็นอย่างช้า

—————

อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยผลการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งถือเป็นนัดแรกของการประชุมอย่างเป็นทางการระบุว่า การประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทุกพรรคการเมืองมุ่งมั่นที่จะร่วมมือทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ทั้งการติดตามการออกกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่พรรคฝ่ายค้านจะติดตามการทำงานอย่างรอบคอบ

ในส่วนของการแบ่งหน้าที่กันทำงานที่ประชุมและพรรคก้าวไกลเห็นตรงกันว่าให้ใช้ความเหมาะสมเป็นหลัก ไม่ยึดติดการใช้สัดส่วนของสส.ที่หารออกมาเป็นโควตาแบ่งให้พรรคการเมือง ซึ่งทำให้ทุกพรรคมีบทบาทและโอกาสในการทำงานในฐานะฝ่ายค้านมากยิ่งขึ้น ทั้งการอภิปรายกฎหมายและเสนอญัตติต่างๆ

ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีขึ้นอย่างช้าไม่เกินเดือนเมษายนในปีหน้า หลังจากอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในช่วงเดือนมกราคม 2567 รวมถึงจะมีการลงพื้นที่เพื่อเปิดเวทีฝ่ายค้านเพื่อประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย