“สส.ชัชวาล” หารือสภาฯ เร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลเบา สะท้อนต้นทุนน้ำดินไม่เพียงพอ

ข่าวสาร

ชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย หารือสภาฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลเบา เนื่องจากน้ำที่จะนำมาผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ

ทั้งยังได้รับรายงานว่า ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัตน์ และอำเภอเมืองสรวง มีปัญหาน้ำประปาไหลเบาอีกหลายพื้นที่ ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนของน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จากการศึกษาพบว่าน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ดินกว่า 90% ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ได้ อีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเขตชลประทาน

จึงขอให้ประธานสภาฯ ได้แจ้งถึงปัญหาความเดือดร้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร็ว

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย