[ “สส.บิ๊ก ชัชวาล” จี้รัฐเร่งแก้ปัญหา #เนื้อหมูเถื่อน ทำราคาหมูตกสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ]

ข่าวสาร

ปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรบ้านเราในตอนนี้คือเรื่องการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อน ซึ่งส่งผลให้ราคาเนื้อหมูตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงเกิดโรคคล้ายกับโคกระบือในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่ามีการนำเข้า #เนื้อหมูเถื่อน ประมาณ 200 ตู้คอนเทนเนอร์ (ที่รอการทำลาย) แต่จากการตรวจสอบข้อมูลเชื่อว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าอีกมากนับพันตู้

รัฐต้องร่วมมือกันทำงานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งกรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน และ องค์การอาหารและยา ซึ่งเป็น หน่วยงานหลักในการดูแล ปัญหาเหล่านี้

หากพบเห็น เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะดับใด เข้าไปมีส่วนแสวงหาประโยชน์ปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน ต้องดำเนินการ เอาผิดทางกฎหมายอย่างจริงจัง

กรมศุลกากร ต้องเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าจุดผ่านแดนทุกช่องทาง

กรมการค้าภาย ต้องตรวจสอบร้านที่ขายหมูถูกผิดปกติ ซึ่งปัจจุบันมีวางขายอยู่มาก พร้อมกับการทำงานเชิงรุกลุยตรวจสอบห้องเย็นที่อาจซุกหมูเถื่อนไว้

ในวันพรุ่งนี้ในที่ประชุม กมธ. การเกษตร จะซักถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรกำลังประสบอยู่ไปสู่การแก้ไขโดยเร็วที่สุด

นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย ในฐานะกรรมาธิการการเกษตรสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี การลักลอบนำเข้า #เนื้อหมูเถื่อน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย