สส.บิ๊ก ไทยสร้างไทย อัด กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 20 ปีให้งบร้อยเอ็ดเพียงโครงการเดียว ถามแรงใช้งบเอื้อนายทุนหรือไม่ ดักคออย่าให้อีสานไม่แล้งเป็นเพียงวาทกรรมและความฝัน

ข่าวสาร

สส.ชัชวาล แพทยาไทย จ.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ชี้ มีการใช้งบเพื่อการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า และวิจัย มากถึง 900 ล้านบาท แต่กลับได้ผลน้อยโครงการ ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการต่อยอดหรือไม่ บางโครงการอาจไม่คุ้มค่ากับงบที่เสียไป ไม่ครอบคลุมปัญหาที่แท้จริงของประชาชน

ซ้ำตลอด 20 ปีที่ผ่านมาของกองทุน มีโครงการใน จ.ร้อยเอ็ด เพียง 1 โครงการ ทั้งๆ ที่ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องน้ำบาดาลอย่างมาก โดย 90% ของ อ.ปทุมรัตน์ เกษตรวิสัย เมืองสรวง เป็นพื้นที่น้ำเค็ม ไม่สามารถใช้น้ำได้ ต้องอาศัยน้ำอุปโภคบริโภคจากผิวดิน

อีกทั้งน้ำประปายังขุ่นเหลือง เจาะน้ำบาดาลมาใช้ไม่ได้ ต้องซื้อน้ำประปามาบริโภคมาใช้ บางแห่งน้ำผิวดินก็ใช้ไม่ได้ ต่อให้ใช้ได้ก็ 3 วันดี 4 วันไข้ ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง

และการวิจัยของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ยังเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือไม่ เพราะมีการตั้งโรงไฟฟ้าขยะ อ.เกษตรวิสัย อยู่บนจุดน้ำบาดาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอ

โดยหวังว่าในอนาคตกองทุนนี้เป็นตะเกียงที่สำคัญ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่แล้ง ให้มีน้ำกินน้ำใช้ อย่าให้อีสานจะไม่แล้งเป็นเพียงวาทกรรม ที่เป็นแค่ฝันของชาวอีสาน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย