สส.รำพูล #ไทยสร้างไทย อภิปรายร่างพ.ร.บ. #สมรสเท่าเทียม ย้ำ 6 เสียงของเราในสภา ขอทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลักดันให้เกิดความเท่าเทียม

ข่าวสาร

“6 เสียงของเราในสภา ขอทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลักดันให้เกิดความเท่าเทียม! พรบ. สมรสเท่าเทียมไม่ใช่ เป็นกฎหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเดียวแต่ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ”

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย