“สส.รำพูล ไทยสร้างไทย” เสนอ 5 ด้านขจัดความเหลื่อมล้ำ 8 ปีถนนไม่ได้ซ่อม น้ำท่วมซ้ำซาก เร่งรัดที่ดินทำกิน ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ บำนาญ 3,000 บาท

ข่าวสาร

ส.ส.รำพูล อภิปราย 5 กระทรวงหลัก 5 ด้าน พุ่งเป้า “แก้เหลื่อมล้ำ” โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน

รำพูล ตันติวิวัฒน์ชาชน สส.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย ฝาก 5 กระทรวง กระจายเม็ดเงินถึงมือประชาชนอย่างเป็นธรรม หวังลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคม จี้แก้ปัญหา เส้นทางสัญจร น้ำท่วมซ้ำซาก สิทธิ์ในที่ดินทำกิน และเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ โดยใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศ

[คมนาคม แก้ปัญหาถนนพังทุกสามเดือน]

1. #กระทรวงคมนาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 180,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณเดิมกว่า 3,300 ล้านบาท โดยมีข้อสังเกตสำคัญว่าแม้จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ถนนหนทาง กลับมีการซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะภายในระยะเวลา 3 เดือน ถนนพังเสียหาย เช่นเดิม ตนจึงขอเสนอการ ซ่อมบำรุงถนนโดยการ Recycling ที่ทำด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ช่วยลดปัญหาถนนพัง ในการสัญจรของพี่น้องได้เป็นอย่างดี ยังรวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากทุกปีมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเขตพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอำเภอบุณฑริก เพราะระบบการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง และเชื่อว่าการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาดังกล่าวจะใช้งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาทจึงขอฝากรัฐบาลจัดสรรงบในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

.

[“ความหวัง เกษตรกร เปลี่ยน สปก 4-01 เป็นโฉนด”]

2. #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณกว่า 110,000 ล้านบาท ลดลง 9,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นกระทรวงที่น่าเห็นใจเพราะงบประมาณลดลง แต่เนื้องานมากขึ้น โดยเฉพาะข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ต้องการมากที่สุดคือโฉนดที่ดิน เพราะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้พี่น้องประชาชนที่ต้องอาศัยอยู่บนที่ สปก 4-01 ก็จะจนตลอดไปไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

จึงต้องการเปลี่ยนที่ สปก 4-01 เป็นโฉนด เบื้องต้นทราบว่าต้องใช้เวลาถึง 5 ปี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัด การปรับเปลี่ยนเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี โดยการเพิ่มบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ เพื่อคลายความกังวลของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งหลายคนกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังหากสภาหมดวาระ

[“ขอ มท.เร่งกระจายการถือครองที่ดิน”]

3. #กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 350,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 27,000 ล้านบาทหรือ 8.5% ขอฝากให้รัฐบาล เร่งเดิน สำรวจการออกโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการเดินสำรวจที่ดินขอให้เพิ่มบุคลากร ในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับโฉนดนส 3 กโดยเฉพาะ สค 1 มีสิทธิ์ออกโฉนดที่ดินได้ ยังเป็นไปอย่างล่าช้าบางราย7-8 ปียังไม่ได้รับโฉนด จึงขอให้เร่งแก้ไขในส่วนดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต รวมถึงการนำที่ดินไปแปลงเป็นสินทรัพท์ เพื่อเป็นทุนในการทำมาหากิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อไป

[“ทวงค่าทำศพ ผู้สูงอายุ พม.”]

4. #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับงบประมาณกว่า 25,000 ล้านบาท ขอให้กระจายงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้ประชาชนและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ศพละ 3,000 บาทเกิดปัญหาความล่าช้าค้างจ่ายเงินหลายรายทั่วประเทศ โดยอุบลราชธานีเพียงจังหวัดเดียวกว่า 4,000 ราย จนบางคนไปเกิดใหม่แล้วยังไม่ได้รับเงิน รวมถึง ในส่วนของบ้านพอเพียงหรือบ้านคนจนให้ของผู้ยากไร้นั้น อพม.ขอเพิ่มงบประมาณเป็นหลังละ40,000บาท เพราะค่าวัสดุแพง ค่าแรงไม่มี

นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐบาล พิจารณาโครงการบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 700 และ 800 บาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการยังชีพ โดยเห็นว่าเงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาทของพรรคไทยสร้างไทย จะช่วยลดภาระการดูแลผู้สูงอายุของลูกหลานให้มีเงินเก็บสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ

“จี้กระทรวงทรัพฯ แก้ปัญหาช้างป่า”

5. #กระทรวงทรัพย์ ขอฝากถึงกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงมาแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกวนชาวบ้าน โดยเพิ่มบุคลากรในการผลักดันช้างป่า จัดหาอุปกรณ์เช่นสปอร์ตไลท์ รวมถึงเตรียมแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างป่า และปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คนอยู่ได้ช้างป่าอยู่ได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย