“สส.รำพูล ไทยสร้างไทย” เสนอ 5 ด้านขจัดความเหลื่อมล้ำ 8 ปีถนนไม่ได้ซ่อม น้ำท่วมซ้ำซาก เร่งรัดที่ดินทำกิน ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ บำนาญ 3,000 บาท

ข่าวสาร

ส.ส.รำพูล อภิปราย 5 กระทรวงหลัก 5 ด้าน พุ่งเป้า “แก้เหลื่อมล้ำ” โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน

รำพูล ตันติวิวัฒน์ชาชน สส.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย ฝาก 5 กระทรวง กระจายเม็ดเงินถึงมือประชาชนอย่างเป็นธรรม หวังลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคม จี้แก้ปัญหา เส้นทางสัญจร น้ำท่วมซ้ำซาก สิทธิ์ในที่ดินทำกิน และเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ โดยใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศ

[คมนาคม แก้ปัญหาถนนพังทุกสามเดือน]

1. #กระทรวงคมนาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 180,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณเดิมกว่า 3,300 ล้านบาท โดยมีข้อสังเกตสำคัญว่าแม้จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น แต่ถนนหนทาง กลับมีการซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะภายในระยะเวลา 3 เดือน ถนนพังเสียหาย เช่นเดิม ตนจึงขอเสนอการ ซ่อมบำรุงถนนโดยการ Recycling ที่ทำด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ช่วยลดปัญหาถนนพัง ในการสัญจรของพี่น้องได้เป็นอย่างดี ยังรวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากทุกปีมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเขตพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอำเภอบุณฑริก เพราะระบบการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง และเชื่อว่าการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาดังกล่าวจะใช้งบประมาณไม่เกิน 5 ล้านบาทจึงขอฝากรัฐบาลจัดสรรงบในส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

.

[“ความหวัง เกษตรกร เปลี่ยน สปก 4-01 เป็นโฉนด”]

2. #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณกว่า 110,000 ล้านบาท ลดลง 9,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นกระทรวงที่น่าเห็นใจเพราะงบประมาณลดลง แต่เนื้องานมากขึ้น โดยเฉพาะข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ต้องการมากที่สุดคือโฉนดที่ดิน เพราะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้พี่น้องประชาชนที่ต้องอาศัยอยู่บนที่ สปก 4-01 ก็จะจนตลอดไปไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

จึงต้องการเปลี่ยนที่ สปก 4-01 เป็นโฉนด เบื้องต้นทราบว่าต้องใช้เวลาถึง 5 ปี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัด การปรับเปลี่ยนเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี โดยการเพิ่มบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ เพื่อคลายความกังวลของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งหลายคนกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังหากสภาหมดวาระ

[“ขอ มท.เร่งกระจายการถือครองที่ดิน”]

3. #กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 350,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 27,000 ล้านบาทหรือ 8.5% ขอฝากให้รัฐบาล เร่งเดิน สำรวจการออกโฉนดที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการเดินสำรวจที่ดินขอให้เพิ่มบุคลากร ในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับโฉนดนส 3 กโดยเฉพาะ สค 1 มีสิทธิ์ออกโฉนดที่ดินได้ ยังเป็นไปอย่างล่าช้าบางราย7-8 ปียังไม่ได้รับโฉนด จึงขอให้เร่งแก้ไขในส่วนดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต รวมถึงการนำที่ดินไปแปลงเป็นสินทรัพท์ เพื่อเป็นทุนในการทำมาหากิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อไป

[“ทวงค่าทำศพ ผู้สูงอายุ พม.”]

4. #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับงบประมาณกว่า 25,000 ล้านบาท ขอให้กระจายงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้ประชาชนและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ศพละ 3,000 บาทเกิดปัญหาความล่าช้าค้างจ่ายเงินหลายรายทั่วประเทศ โดยอุบลราชธานีเพียงจังหวัดเดียวกว่า 4,000 ราย จนบางคนไปเกิดใหม่แล้วยังไม่ได้รับเงิน รวมถึง ในส่วนของบ้านพอเพียงหรือบ้านคนจนให้ของผู้ยากไร้นั้น อพม.ขอเพิ่มงบประมาณเป็นหลังละ40,000บาท เพราะค่าวัสดุแพง ค่าแรงไม่มี

นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐบาล พิจารณาโครงการบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 700 และ 800 บาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการยังชีพ โดยเห็นว่าเงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาทของพรรคไทยสร้างไทย จะช่วยลดภาระการดูแลผู้สูงอายุของลูกหลานให้มีเงินเก็บสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านชุมชนต่างๆ

“จี้กระทรวงทรัพฯ แก้ปัญหาช้างป่า”

5. #กระทรวงทรัพย์ ขอฝากถึงกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงมาแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกวนชาวบ้าน โดยเพิ่มบุคลากรในการผลักดันช้างป่า จัดหาอุปกรณ์เช่นสปอร์ตไลท์ รวมถึงเตรียมแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างป่า และปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คนอยู่ได้ช้างป่าอยู่ได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย