“สส.สุภาพร” ไทยสร้างไทย อภิปรายสนับสนุนกองทุนพัฒนาน้ำดาบาล แนะเพิ่มงบ แก้ปัญหาน้ำให้คนอีสาน

ข่าวสาร
สุภาพร

โดยกองทุนดังกล่าว เป็นแหล่งทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทรัพยากรน้ำบาดาล มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ห่างไกล เพราะน้ำคือปัจจัยพื่นฐานในการดำรงชีวิต หลายพื้นที่ในอีสาน มีปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งน้ำดื่มและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

และควรเพิ่มงบประมาณให้กองทุนพัฒนาน้ำบาลดาล เพื่อแก้ปัญหาน้ำให้กับประชาชนต่อไป รวมถึงให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากจังหวัดที่มีองค์ความรู้ ไปยังจังหวัดหรือพื้นที่ที่ยังขาดความรู้ดังกล่าว

รวมถึงสนับสนุนให้มีการทำต้นแบบนำน้ำบาดาล ให้ป่าดงดอน พื้นที่ป่ามีความเขียวขจี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย