“สส.สุภาพร” ไทยสร้างไทย อภิปรายสนับสนุนกองทุนพัฒนาน้ำดาบาล แนะเพิ่มงบ แก้ปัญหาน้ำให้คนอีสาน

ข่าวสาร
สุภาพร

โดยกองทุนดังกล่าว เป็นแหล่งทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทรัพยากรน้ำบาดาล มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ห่างไกล เพราะน้ำคือปัจจัยพื่นฐานในการดำรงชีวิต หลายพื้นที่ในอีสาน มีปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งน้ำดื่มและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

และควรเพิ่มงบประมาณให้กองทุนพัฒนาน้ำบาลดาล เพื่อแก้ปัญหาน้ำให้กับประชาชนต่อไป รวมถึงให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากจังหวัดที่มีองค์ความรู้ ไปยังจังหวัดหรือพื้นที่ที่ยังขาดความรู้ดังกล่าว

รวมถึงสนับสนุนให้มีการทำต้นแบบนำน้ำบาดาล ให้ป่าดงดอน พื้นที่ป่ามีความเขียวขจี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรั...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแก้ปัญหาวิวาทในสถานศึกษา...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงินดิจิทัลสุดเลอะเทอะ เปิด...
ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนู...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแ...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงิน...
ข่าวสาร
สไปรท์ ไทยสร้างไทย หนุนส่งเสริม และปลูกฝัง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย