“สส.อดิศักดิ์” ติงรัฐ เน้นจัดงบปราบยาเสพติด มากกว่าการป้องกัน หวั่นไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติด ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น

ข่าวสาร
อดิศักดิ์

อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส.อุดรธานี พรรคไทยสร้างไทย ติงรัฐ เน้นจัดงบปราบยาเสพติด มากกว่าการป้องกัน หวั่นไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติด ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นและ ซึมลึกเข้าไปในสถานศึกษา โรงงาน และชุมชนได้ แนะ ทบทวน จัดงบ ทั้งป้องกันและปราบปรามอย่างสมดุล

ซึ่งจากการตรวจสอบแผนป้องกันและปราบปรามรวมถึงการบำบัดยาเสพติดจากร่างงบปี 2567 พบว่า มี9หน่วยงานที่ได้งบรวมกว่า 4พันล้านบาท โดยมีข้อสังเกตว่างบในส่วนของการป้องกัน ได้รับใน 3 กระทรวง และอยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปัจจุบันยาเสพติดได้แทรกซึมเข้าไปในสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก

รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงน้อยนิด อาจกระทบกับความสามารถในการทำหน้าที่ โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจากสถิติพบว่าการเร้นปราบปรามยังทำให้มีแนวโน้มการจับกุม ผู้กระทำความผิด และปริมาณยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตนขอถามนายกรัฐมนตรีว่า การจัดงบประมาณโดยเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกันจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริงหรือไม่ จึงขอเสนอแนะ นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ควรทบทวนการเสนองบประมาณ โดยให้เน้นทั้งการป้องกัน และการปราบปรามควบคู่กันไปอย่างสมดุล รวมถึงเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อป้องกันกระบวนการค้ายาเสพติด ที่ซึมลึกเข้าไปในสถานศึกษา โรงงาน และชุมชน

#งบประมาณ67#อภิปรายงบ67#งบ67#งบประมาณ2567#ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย