“สส.อดิศักดิ์” ติงรัฐ เน้นจัดงบปราบยาเสพติด มากกว่าการป้องกัน หวั่นไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติด ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น

ข่าวสาร
อดิศักดิ์

อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส.อุดรธานี พรรคไทยสร้างไทย ติงรัฐ เน้นจัดงบปราบยาเสพติด มากกว่าการป้องกัน หวั่นไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติด ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นและ ซึมลึกเข้าไปในสถานศึกษา โรงงาน และชุมชนได้ แนะ ทบทวน จัดงบ ทั้งป้องกันและปราบปรามอย่างสมดุล

ซึ่งจากการตรวจสอบแผนป้องกันและปราบปรามรวมถึงการบำบัดยาเสพติดจากร่างงบปี 2567 พบว่า มี9หน่วยงานที่ได้งบรวมกว่า 4พันล้านบาท โดยมีข้อสังเกตว่างบในส่วนของการป้องกัน ได้รับใน 3 กระทรวง และอยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปัจจุบันยาเสพติดได้แทรกซึมเข้าไปในสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก

รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงน้อยนิด อาจกระทบกับความสามารถในการทำหน้าที่ โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจากสถิติพบว่าการเร้นปราบปรามยังทำให้มีแนวโน้มการจับกุม ผู้กระทำความผิด และปริมาณยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตนขอถามนายกรัฐมนตรีว่า การจัดงบประมาณโดยเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกันจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริงหรือไม่ จึงขอเสนอแนะ นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ควรทบทวนการเสนองบประมาณ โดยให้เน้นทั้งการป้องกัน และการปราบปรามควบคู่กันไปอย่างสมดุล รวมถึงเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อป้องกันกระบวนการค้ายาเสพติด ที่ซึมลึกเข้าไปในสถานศึกษา โรงงาน และชุมชน

#งบประมาณ67#อภิปรายงบ67#งบ67#งบประมาณ2567#ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย