“สส.อดิศักดิ์ ไทยสร้างไทย” จี้ กระทรวงคมนาคม พักโครงการใหญ่ในเมือง ผันงบแก้ไขปัญหาการสัญจรชนบท

ข่าวสาร
อดิศักดิ์


[สส.อดิศักดิ์ ไทยสร้างไทย หารือความเดือดร้อนชาวบ้าน อ.ศรีธาตุ ไชยวาน กู่แก้ว จ.อุดรธานี ในสภ
.
นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส. อุดรธานี เขต 6 พรรคไทยสร้างไทย หารือในสภาผู้แทนราษฎรถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องถนนหนทางและการสัญจรในพื้นที่ 3 จุด ได้แก่ ถนนสายหลักทั้ง 4 สายของพื้นที่ชำรุด ไม่ว่าจะเป็น ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 227 จากตัว อ.วังสามหมอ-ทางแยกบ้ามสมสวัสดิ์ ต.ผาสุข ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023 จาก อ.ศรีธาตุ-อ.วังสามหมอ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2239 จาก อ.ศรีธาตุ-อ.วังสามหมอ และทางหลวงชนบทจาก อ.ไชยวาน-อ.กู่แก้ว ซึ่งเป็นถนนที่คับแคบ ไม่มีไหล่ทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แถมยังมีรถบรรทุกและรถพ่วงขนาดใหญ่ขนสินค้าการเกษตร สัญจรไปมาประจำ จึงต้องการให้ขยายผิวจราจรเป็นถนน 4 เลนส์ หรือขยายไหล่ทางก่อนในระยะเร่งด่วน
.
ขณะที่เส้นทางขนถ่ายสินค้าการเกษตรในพื้นที่เป็นถนนลูกรังที่ขาดและชำรุดในช่วงฝนตก ขอให้กระทรวงมหาดไทยใช้งบประมาณเร่งด่วนถ่ายมาที่หน่วยงานประจำจังหวัดมาเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอ
.
และสุดท้ายคือ ถนนเส้นกลางเมืองอำเภอศรีธาตุที่คับแคบและการสัญจรติดขัด แถมยังมีรถบรรทุกวิ่งไปมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งประชาชนร้องขอมาตลอด แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข
.
[จี้ กระทรวงคมนาคม ชะลอโครงการใหญ่ๆ ในเมือง ผันงบมาแก้ปัญหาการสัญจรในชนบท]
.
ทั้งนี้ ตนเห็นว่า สส. หลายคนที่ลุกขึ้นมาหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องถนนหนทาง จึงอยากฝากข้อเรียกร้องไปถึงกระทรวงคมนาคมให้ชะลอหรือหยุดโครงการใหญ่ๆ ในเมืองก่อน เพื่อให้เอางบประมาณไปกระจายให้ท้องถิ่นนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องถนนหนทางและการสัญจรในพื้นที่ชนบทหรือนอกเมืองบ้าง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย