“สส.อดิศักดิ์ ไทยสร้างไทย” จี้ กระทรวงคมนาคม พักโครงการใหญ่ในเมือง ผันงบแก้ไขปัญหาการสัญจรชนบท

ข่าวสาร
อดิศักดิ์


[สส.อดิศักดิ์ ไทยสร้างไทย หารือความเดือดร้อนชาวบ้าน อ.ศรีธาตุ ไชยวาน กู่แก้ว จ.อุดรธานี ในสภ
.
นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส. อุดรธานี เขต 6 พรรคไทยสร้างไทย หารือในสภาผู้แทนราษฎรถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องถนนหนทางและการสัญจรในพื้นที่ 3 จุด ได้แก่ ถนนสายหลักทั้ง 4 สายของพื้นที่ชำรุด ไม่ว่าจะเป็น ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 227 จากตัว อ.วังสามหมอ-ทางแยกบ้ามสมสวัสดิ์ ต.ผาสุข ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023 จาก อ.ศรีธาตุ-อ.วังสามหมอ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2239 จาก อ.ศรีธาตุ-อ.วังสามหมอ และทางหลวงชนบทจาก อ.ไชยวาน-อ.กู่แก้ว ซึ่งเป็นถนนที่คับแคบ ไม่มีไหล่ทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แถมยังมีรถบรรทุกและรถพ่วงขนาดใหญ่ขนสินค้าการเกษตร สัญจรไปมาประจำ จึงต้องการให้ขยายผิวจราจรเป็นถนน 4 เลนส์ หรือขยายไหล่ทางก่อนในระยะเร่งด่วน
.
ขณะที่เส้นทางขนถ่ายสินค้าการเกษตรในพื้นที่เป็นถนนลูกรังที่ขาดและชำรุดในช่วงฝนตก ขอให้กระทรวงมหาดไทยใช้งบประมาณเร่งด่วนถ่ายมาที่หน่วยงานประจำจังหวัดมาเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอ
.
และสุดท้ายคือ ถนนเส้นกลางเมืองอำเภอศรีธาตุที่คับแคบและการสัญจรติดขัด แถมยังมีรถบรรทุกวิ่งไปมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งประชาชนร้องขอมาตลอด แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข
.
[จี้ กระทรวงคมนาคม ชะลอโครงการใหญ่ๆ ในเมือง ผันงบมาแก้ปัญหาการสัญจรในชนบท]
.
ทั้งนี้ ตนเห็นว่า สส. หลายคนที่ลุกขึ้นมาหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องถนนหนทาง จึงอยากฝากข้อเรียกร้องไปถึงกระทรวงคมนาคมให้ชะลอหรือหยุดโครงการใหญ่ๆ ในเมืองก่อน เพื่อให้เอางบประมาณไปกระจายให้ท้องถิ่นนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องถนนหนทางและการสัญจรในพื้นที่ชนบทหรือนอกเมืองบ้าง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย