“สส.เตี้ย ไทยสร้างไทย” จี้ รัฐตั้งกองทุนคุ้มครอง และตั้งศูนย์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

ข่าวสาร

“สส.เตี้ย ไทยสร้างไทย” แนะรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมคนไทย เลิกมองความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องที่คนนอกไม่ควรยุ่ง จี้ รัฐตั้งกองทุนคุ้มครอง เพิ่มงบ เพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และตั้งศูนย์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวประจำตำบล-หมู่บ้าน

สส.สุภาพร สลับศรี เขต 1 จ.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายรับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี 2563 และ 2564 ว่า เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว อาจมีมากกว่าตัวเลขที่รายงานโดยภาครัฐ จึงขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้

  1. รณรงค์ให้คนในสังคมเปลี่ยนค่านิยมและความคิด ว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป เป็นเรื่องของคนในสังคม ที่ต้องร่วมกันแก้ไข เพราะคนไทยถูกสอนมาว่าเรื่องในครอบครัว คนนอกไม่ควรยุ่ง ทำให้เมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงในครองครัว มักไม่ค่อยมีใครเข้าไปยุ่ง
  2. รณรงค์ให้คนไทยตระหนักปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือ การขอคำแนะนำ รวมถึงให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดความรุนแรงในครอบครัว ในชุมชน
  3. ควรมีกองทุนคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อดำเนินการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เป็นพนักงานจ้างเหมา สัญญาปีต่อปี เงินเดือนน้อย ไม่มีความมั่นคง ทำให้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป
  5. จัดตั้งศูนย์ป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ขับเคลื่อนป้องกัน เฝ้าระวัง และคุ้มครองไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
  6. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อป้องกันความรุนแรงในสังคม ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย