“สส.เตี้ย ไทยสร้างไทย” จี้ รัฐตั้งกองทุนคุ้มครอง และตั้งศูนย์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว

ข่าวสาร

“สส.เตี้ย ไทยสร้างไทย” แนะรณรงค์เปลี่ยนค่านิยมคนไทย เลิกมองความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องที่คนนอกไม่ควรยุ่ง จี้ รัฐตั้งกองทุนคุ้มครอง เพิ่มงบ เพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และตั้งศูนย์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวประจำตำบล-หมู่บ้าน

สส.สุภาพร สลับศรี เขต 1 จ.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายรับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี 2563 และ 2564 ว่า เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว อาจมีมากกว่าตัวเลขที่รายงานโดยภาครัฐ จึงขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้

  1. รณรงค์ให้คนในสังคมเปลี่ยนค่านิยมและความคิด ว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป เป็นเรื่องของคนในสังคม ที่ต้องร่วมกันแก้ไข เพราะคนไทยถูกสอนมาว่าเรื่องในครอบครัว คนนอกไม่ควรยุ่ง ทำให้เมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงในครองครัว มักไม่ค่อยมีใครเข้าไปยุ่ง
  2. รณรงค์ให้คนไทยตระหนักปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือ การขอคำแนะนำ รวมถึงให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดความรุนแรงในครอบครัว ในชุมชน
  3. ควรมีกองทุนคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อดำเนินการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เจ้าหน้าที่ที่ประจำศูนย์เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เป็นพนักงานจ้างเหมา สัญญาปีต่อปี เงินเดือนน้อย ไม่มีความมั่นคง ทำให้สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป
  5. จัดตั้งศูนย์ป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ขับเคลื่อนป้องกัน เฝ้าระวัง และคุ้มครองไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
  6. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อป้องกันความรุนแรงในสังคม ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย