“สิรภพ” ขอสภา สนับสนุนการจัดงบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามที่ สส.ไทยสร้างไทยได้อภิปราย

ข่าวสาร

สิรภพ สมผล พรรคไทยสร้างไทย ขอสภา สนับสนุนการจัดงบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามที่ สส.ไทยสร้างไทยได้อภิปราย โดยหวังว่า งบ3.48ล้านล้านบาท จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญในท้องถิ่นทั้งที่ดินทำกิน บำนาญผู้สูงอายุ หรือค่าทำศพ ได้สำเร็จ
.
🔴หนุนเดินหน้าแก้เหลื่อมล้ำตามที่ สส.ไทยสร้างไทยอภิปราย
ขอสนับสนุนการอภิปรายของสส.รำพูล ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยสร้างไทย อุบลราชธานี ที่กล่าวถึงความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ที่ดินทำกิน รวมถึงรัฐสวัสดิการที่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญของรัฐบาลโดยจำเป็นต้องจัดงบประมาณเข้าไปดูแลประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และรวดเร็ว
.
🔴ขอรัฐเร่งแก้ปัญหา สิทธิในที่ดินทำกิน
รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณกว่า 3.48 ล้านล้านบาทให้ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนมีโอกาสศึกษาและติดตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่ดินเป็นโฉนดทั่วประเทศ ซึ่งขอชื่นชมและส่งกำลังใจให้รัฐบาล ผลักดันให้ประสบความสำเร็จ เพราะยังมีพี่น้องอีกมากที่มีที่ดินทำกินถูกส่งต่อเป็นมรดกหลายชั่วอายุคน แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถออกโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ได้
.
เช่นที่ดินทำกินในเขตพื้นที่โดยรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ทางรัฐเข้ามาใช้กฏหมายควบคุมเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ทับกับเขตที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนมาหลายสิบปี ประกอบกับหนองหาร เป็นแหล่งน้ำจืดอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งเม็ดเงินจำนวนมหาศาลแก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงเศรษฐกิจมวลรวมของจังหวัดได้อย่างมาก แต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่หวงห้ามที่นับวันยิ่งจะเสื่อมโทรมและขาดการพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผน
.
🔴ทวงเงินค่าทำศพ แทนผู้เสียชีวิต
ส่วนเรื่องรัฐสวัสดิการเช่นกัน เงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ในพื้นที่ของผมก็ยังมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่เสียชีวิตไปนาน บางรายเกือบ 2 ปี เพิ่งจะได้รับเงินจัดการศพรายละ 3,000 บาท อยากจะฝากถึงทางรัฐบาลให้จัดการลดขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับเงินจัดการศพภายใน 1 เดือนที่ส่งเรื่องไป เพราะแม้จะเป็นเงินเพียงน้อยนิดในสายตาของบางคน แต่นี่คือเงินที่อาจจะต้องใช้ทั้งเดือนของพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมาก
.
🔴หนุนบำนาญ3,000ดูแลผู้สูงวัย
นายสิรภพ ยังฝากถึงรัฐบาลให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง พม. มากขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ จากเดือนละ 600 บาทต่อคนเป็น 3,000 บาทต่อคนอย่างถ้วนหน้า เหมือนกับนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทของพรรคไทยสร้างไทย ที่ได้นำเสนอในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและผู้สูงอายุทั่วทั้งประเทศไทย
.
ขณะเดียวกันขอ ส่งกำลังใจให้กับพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านทุกพรรค ในการร่วมมือกันแก้ปัญหา ขจัดความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกด้านอย่างที่ทุกพรรคการเมืองได้ประกาศไว้กับพี่น้องเมื่อคราวหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา

งบประมาณ67 #อภิปรายงบ67 #งบ67 #งบประมาณ2567 #ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย