[“สุดารัตน์” นำทีมนักธุรกิจไทยในหลักสูตร Mission We เข้าคารวะ ฯพณฯสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ]

ข่าวสาร

การเดินมางไป สปป.ลาว ในครั้งนี้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนของนักธุรกิจไทย-ลาว

ทั้งด้านพลังงานสะอาด ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ด้านเทคโนโลยี ด้านคาร์บอนเครดิต ด้านการท่องเที่ยวฯลฯ

ช่วงกลางสัปดาห์ ที่ผ่านมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานหลักสูตร Mission We ได้นำคณะนักธุรกิจชาวไทย ซึ่งทั้งรุ่นใหญ่ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ young entrepreneur จำนวน 45 คน เข้าคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการพัฒนาธุรกิจ การค้าการลงทุน ร่วมกันระหว่างกันกับ ฯพณฯสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยท่านนายกฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจากโครงการMission We ด้วยความยินดียิ่ง โดยท่านได้กล่าวว่าคนไทยและคนลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็น ‘บ้านใกล้เรือนเคียง’ ที่ดี เป็นพี่เป็นน้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและคล้ายคลึงกัน ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ท่านนายกฯจึงยินดีและสนับสนุนให้นักลงทุนชาวไทยให้มาร่วมลงทุนกับธุรกิจชาวลาว ทั้งการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด การแปรรูปสินค้าเกษตร เทคโนโลยีสีเขียว รวมทั้งการท่องเที่ยว และอื่นๆ

ท่านนายกฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการเชื่อมรถไฟลาว-จีน ซึ่งตามแผนจะเชื่อมเข้าไทย ที่จ.หนองคายไปยังมาเลเซีย ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านคมนาคมของภูมิภาค ทางสปป.ลาวจึงมีเป้าหมาย ผลักดันประเทศสู่การเป็น Transit Hub เชื่อมโลกการค้าการลงทุนจากจีนสู่อาเซียน

ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ ได้กล่าวขอบคุณที่ฯพณฯนายก สอนไซ ที่ได้เสียสละเวลากว่า 1 ชม. ให้กลุ่มนักธุรกิจไทยจากหลักสูตร Mission We ได้เข้าเยี่ยมคารวะ

และได้ชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้นำของสปป.ลาว ในการวางตำแหน่งประเทศจากเป็น Land Lock ให้เป็นประตูเชื่อมจีนสู่อาเซียนด้าน Logistic ได้ นอกจากการเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนแล้ว

โดยนักธุรกิจไทยที่มาพร้อมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลาว ให้พัฒนายิ่งขึ้น ตามเป้าหมาย SDGs ของ UN โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเกี่ยวกับCarbon Credit ซึ่งลาวมีศักยภาพในด้านนี้อยู่แล้ว นอกเหนือจากการเป็น แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่สำคัญของภูมิภาค

[#นายกลาว! พบนักธุรกิจไทย]

โดยท่านนายกยังได้แลกเปลี่ยน และสนทนากับนักธุรกิจของไทยในหลายประเด็น โดยใช้เวลาประชุมร่วมกันกว่า 1 ชม. ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น

คุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวเสริมว่า การมาเยือนสปป.ลาว ของคณะMission We ในครั้งนี้ นอกจากจะได้เข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังมีกำหนดการร่วมประชุมกับรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจของสปป.ลาว ทำ Business matching เพื่อความร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกัน

คุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวถึงโครงการหลักสูตร Mission We เป็นหลักสูตรที่รวมนักธุรกิจชั้นนำ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ มาอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของคนไทยด้วยกัน รวมทั้งการการทำโปรเจคเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะคนตัวเล็ก

ซึ่งในรุ่นถัดไปจะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและกัมพูชามาร่วมเข้ารับการอบรมด้วย เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย