“สุดารัตน์” พร้อมหนุนสตรีให้มีบทบาททางการเมืองมากขึ้น ภูมิใจพา ส.ส.หญิงไทยสร้างไทย เข้าสภาได้ถึงครึ่งหนึ่ง ขอยึดประโยชน์ประเทศชาติ ประชาชนเป็นอันดับแรก

ข่าวสาร

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าจากการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมา มีส.ส.หญิง ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้าสภา 95 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ของสัดส่วน ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของพรรคไทยสร้างไทย ที่พร้อมผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองในทุกระดับมากขึ้น

จะเห็นได้ว่า ส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยจำนวน 6 คน เป็นผู้หญิง 3 คน หรือร้อยละ 50 และมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิง ถือเป็นความภาคภูมิใจของพรรค ที่ได้ผลักดันผู้หญิงให้เข้าสู่สภา

ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎร และถือเป็นพรรคที่มีสัดส่วนส.ส.หญิงมากที่สุดจากทุกพรรค ที่มีโอกาสเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้

“การทำงานของพรรคไทยสร้างไทย เจตจำนงในการสร้างพรรคขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถาบันการเมืองให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่พรรคของคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคของนายทุนคนใด ซึ่งดิฉัน และสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยทุกคน มีหลักการมีอุดมการณ์ที่ยึดถือ เป็นเสาหลักในการทำงาน คือการยึดประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นอันดับ 1 ประโยชน์ของพรรคเป็นอันดับ 2 และประโยชน์ของตนเองเป็นอันดับสุดท้าย”

ดิฉัน จะทำหน้าที่เป็นนั่งร้าน เป็นสะพานเชื่อม เพื่อสร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมือง จากนั้นก็จะลงไปอยู่กับพี่น้องประชาชน โดยมีกลไกที่เข้มแข็งของพรรคเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันพร้อมสนับสนุน พรรคการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อให้จับมือกันอย่างมั่นคง เอาชนะเผด็จการ และจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้สำเร็จตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย