“สุภาพร” หวังรัฐ จัดงบดูแลทั่วถึง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจคนทำงาน ทั้งภาคเกษตร สาธารณสุข พร้อมอัดฉีดงบ หนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดันประเพณีท้องถิ่น

ข่าวสาร

สุภาพร สลับศรี สส. ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย หวังรัฐ จัดงบดูแลทั่วถึง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจคนทำงาน ทั้งภาคเกษตร สาธารณสุข พร้อมอัดฉีดงบ หนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ดันประเพณีท้องถิ่น เช่น บุญบั้งไฟยโสธร เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

โดยเรียกร้องไป กรรมาธิการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณว่า งบ ประมาณในส่วนของหมวดจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับการจัดสรร ไม่มากนัก จึงขอวิงวอนไปถึงกรรมาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาพิจารณางบประมาณ ขออย่าตัดงบในส่วนดังกล่าวเนื่องจาก ภายในจังหวัด ยังมีอีกหลายปัญหาที่รองงบประมาณ เพื่อนำไปแก้ไข

สุภาพ ยังอภิปรายถึง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันว่า การสร้างรายได้ของเกษตรกรยังมีปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องราคาข้าว ราคามันสําปะหลัง ที่ต้องการให้ภาครัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อพี่น้องเกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ยางพารา ต้องการให้รัฐบาลดึงราคายางก้อน ขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 29 บาท หรือมากกว่านั้น ก็จะทำให้ พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยาง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เช่นเดียวกับ ราคาวัวตกต่ำ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการออกแคมเปญ กระตุ้นราคา และขอให้รัฐบาลชะลอ สินเชื่อในโครงการ สร้างไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนเลี้ยงวัว โดยขอ ขยายเวลาการชำระคืนสินเชื่อตามที่ประชาชนร้องขอ

สุภาพร ยังฝากถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ช่วยสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งสามารถส่งเสริม ได้อีกหลากหลายมิติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล ขณะเดียวกันยังฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสนับสนุน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยขอให้เพิ่มงบในส่วนของการสนับสนุน กองทุนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนลดค่าใช้จ่าย และมีรายได้ เพิ่มขึ้น

รวมถึงจอให้พิจารณา การถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการโอนย้ายบุคลากร ปี 2566 และปี 2567 ขอให้มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ และกรอบอัตรากำลัง พร้อมยกระดับการให้ความรู้กับอสม. เพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบจากนั้น ขอให้พิจารณา ปรับฐานเงินเดือนจาก 1,000 บาทเป็น 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกคน

#งบประมาณ67#อภิปรายงบ67#งบ67#งบประมาณ2567#ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย