“ส.ส. บิ๊ก ชัชวาล” วอนรัฐบาลดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เพราะที่แถลงนโยบายมีเพียงภาพรวมที่เป็นปลายเหตุ แต่เรื่องต้นทุนการผลิตกลับไม่มีแผนการที่ชัดเจน โดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่รัฐต้องจัดการนายทุนผูกขาดตัวการทำปุ๋ยแพง?

ข่าวสาร

นายชัชวาล แพทยาไทย สส. จังหวัดร้อยเอ็ดพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงนโยบายด้านการเกษตรว่านโยบายในวันนี้เป็นการพูดในภาพรวมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางแต่ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไม่ได้มีเพียงการกำหนดราคา ให้ได้ราคาดีอย่างเดียว แต่ต้องแก้ปัญหาเรื่องปัจจัยในการผลิต เช่น เรื่องน้ำ เรื่องปุ๋ย

[ปัญหาน้ำที่ไม่มีแผนการบริหารที่ชัดเจน]

โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ซึ่งรัฐบาล ไม่ได้มีแผนการจัดการว่าจะแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด พี่น้องในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวนา ปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องน้ำ หลายรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในฤดูแล้งแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินมีไม่เพียงพอ ระบบน้ำชลประทานเข้าไม่ถึง แหล่งน้ำใต้ดินเจอปัญหาน้ำเค็ม กร่อย พอเข้าฤดูฝน น้ำก็หลากท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย เมื่อน้ำมา ก็ไม่มีพื้นที่กักเก็บ โดยเฉพาะน้ำที่ใช้เพาะปลูกนอกฤดูกาลยิ่งไม่มีเลย

[ไร้นโยบายอุดหนุนราคาสินค้าแก่เกษตรกร]

ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร รัฐบาลกลับไม่มีนโยบายอุดหนุนราคาสินค้าเหมือนเป็นผลักให้เกษตรกรใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอน และอยู่เพียงลำพังโดยที่ไม่มีใครเหลียวแล ดังนั้นเมื่อพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อน รัฐก็ควรออกนโยบายหรือมาตรการเพื่อประคับประคองให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้

[พักหนี้เกษตรกรดูเป็นความหวังให้พี่น้องได้]

เท่าที่เห็นก็จะมีก็เพียงแค่การพักหนี้เกษตร ที่พอจะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แต่ท่านคิดว่ามันจะเพียงพอกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตหรือไม่ การที่ไม่มีนโยบายรองรับปัญหาอื่นๆของพี่น้องเกษตรกรเสมือนว่าท่านกำลังเตรียมเพียงยาพารา เพื่อเอาไว้รักษาคนไข้อาการหนัก

[หยุดเกรงใจกลุ่มทุนผูกขาด ต้นเหตุราคาปุ๋ยแพง]

นอกจากที่รัฐบาลจะหาวิธีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ท่านต้องศึกษาว่าต้นทุนที่สำคัญอันนำไปสู่การขาดทุนของภาคการเกษตรคือ ‘เรื่องราคาปุ๋ย’ ซึ่งมีข้อสงสัยว่ามีกลุ่มทุนผูกขาดที่เป็นตัวกลางชักใยทำให้ปุ๋ยมีราคาสูงหรือไม่ จึงขอให้รัฐบาลเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที หยุดเกรงใจกลุ่มทุน เพราะต่อให้ท่านบริหารจัดการภาคการเกษตรดีใช้หลักการ”ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” สุดท้ายรายได้ที่ท่านเพิ่มมาก็จะกลับเข้าในกระเป๋าของกลุ่มทุนอยู่ดี

นำไปสู่คำถามในใจว่า “คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ นี่คือเสียงจากพี่น้องประชาชน “

[ความหวังของเกษตรกรอยู่ที่นโยบายของรัฐบาล]

ท้ายที่สุดพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรขอฝากความหวังไว้ที่รัฐบาล และตนในฐานะพรรคฝ่ายค้าน พร้อมจะสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน แต่เมื่อใดที่ท่านเห็นแก่กลุ่มทุน เห็นแก่พวกพ้อง ตนก็พร้อมยืนหยัดอยู่ตรงข้าม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุด

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย