“ส.ส. บิ๊ก ชัชวาล” วอนรัฐบาลดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เพราะที่แถลงนโยบายมีเพียงภาพรวมที่เป็นปลายเหตุ แต่เรื่องต้นทุนการผลิตกลับไม่มีแผนการที่ชัดเจน โดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่รัฐต้องจัดการนายทุนผูกขาดตัวการทำปุ๋ยแพง?

ข่าวสาร

นายชัชวาล แพทยาไทย สส. จังหวัดร้อยเอ็ดพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงนโยบายด้านการเกษตรว่านโยบายในวันนี้เป็นการพูดในภาพรวมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางแต่ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไม่ได้มีเพียงการกำหนดราคา ให้ได้ราคาดีอย่างเดียว แต่ต้องแก้ปัญหาเรื่องปัจจัยในการผลิต เช่น เรื่องน้ำ เรื่องปุ๋ย

[ปัญหาน้ำที่ไม่มีแผนการบริหารที่ชัดเจน]

โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ซึ่งรัฐบาล ไม่ได้มีแผนการจัดการว่าจะแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด พี่น้องในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวนา ปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องน้ำ หลายรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในฤดูแล้งแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินมีไม่เพียงพอ ระบบน้ำชลประทานเข้าไม่ถึง แหล่งน้ำใต้ดินเจอปัญหาน้ำเค็ม กร่อย พอเข้าฤดูฝน น้ำก็หลากท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย เมื่อน้ำมา ก็ไม่มีพื้นที่กักเก็บ โดยเฉพาะน้ำที่ใช้เพาะปลูกนอกฤดูกาลยิ่งไม่มีเลย

[ไร้นโยบายอุดหนุนราคาสินค้าแก่เกษตรกร]

ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร รัฐบาลกลับไม่มีนโยบายอุดหนุนราคาสินค้าเหมือนเป็นผลักให้เกษตรกรใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอน และอยู่เพียงลำพังโดยที่ไม่มีใครเหลียวแล ดังนั้นเมื่อพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อน รัฐก็ควรออกนโยบายหรือมาตรการเพื่อประคับประคองให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้

[พักหนี้เกษตรกรดูเป็นความหวังให้พี่น้องได้]

เท่าที่เห็นก็จะมีก็เพียงแค่การพักหนี้เกษตร ที่พอจะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ แต่ท่านคิดว่ามันจะเพียงพอกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตหรือไม่ การที่ไม่มีนโยบายรองรับปัญหาอื่นๆของพี่น้องเกษตรกรเสมือนว่าท่านกำลังเตรียมเพียงยาพารา เพื่อเอาไว้รักษาคนไข้อาการหนัก

[หยุดเกรงใจกลุ่มทุนผูกขาด ต้นเหตุราคาปุ๋ยแพง]

นอกจากที่รัฐบาลจะหาวิธีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ท่านต้องศึกษาว่าต้นทุนที่สำคัญอันนำไปสู่การขาดทุนของภาคการเกษตรคือ ‘เรื่องราคาปุ๋ย’ ซึ่งมีข้อสงสัยว่ามีกลุ่มทุนผูกขาดที่เป็นตัวกลางชักใยทำให้ปุ๋ยมีราคาสูงหรือไม่ จึงขอให้รัฐบาลเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทันที หยุดเกรงใจกลุ่มทุน เพราะต่อให้ท่านบริหารจัดการภาคการเกษตรดีใช้หลักการ”ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” สุดท้ายรายได้ที่ท่านเพิ่มมาก็จะกลับเข้าในกระเป๋าของกลุ่มทุนอยู่ดี

นำไปสู่คำถามในใจว่า “คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ นี่คือเสียงจากพี่น้องประชาชน “

[ความหวังของเกษตรกรอยู่ที่นโยบายของรัฐบาล]

ท้ายที่สุดพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรขอฝากความหวังไว้ที่รัฐบาล และตนในฐานะพรรคฝ่ายค้าน พร้อมจะสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน แต่เมื่อใดที่ท่านเห็นแก่กลุ่มทุน เห็นแก่พวกพ้อง ตนก็พร้อมยืนหยัดอยู่ตรงข้าม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงที่สุด

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย